Понеделник, 28 Ноември 2022

Сряда, 19 Октомври 2016 16:24

Ръководството на „Въгледобив Бобов дол“, енергийното министерство и синдикатите да обединят сили

Представители на „Въгледобив Бобов дол“ излезе с три предложени

Днес в Министерството на Енергетиката бе проведена среща, на която присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, ЕСО, Инспекция по труда, представители на Ръководството на „Въгледобив Бобов дол" и синдикати. По време на срещатата представителите на Предприятието представиха своите конкретни искания към Министерството, като тяхната основна цел е подобряване на работата в мините, както и развитие на целия въгледобивен отрасъл в България.

Основните предложения, които Ръководството представи, бяха обобщени в 3 основни точки:

  1. Да се създаде постоянно действаща работна група, която да се погрижи за бъдещето на въгледобива в страната.
  2. Да се редуцира таксата пренос и достъп до електроенергия за износ;
  3. Министерството на Енергетиката да предложи конкретни мерки за подпомагане на работата на българските производители на електроенергия, които са пряко свързани с въгледобива

Министерството и останалите участници на срещата се договориха за създаването на работната група, чиято основна цел е да се изготви „Стратегия за развитието на въгледобива в България“.

От „Въгледобив Бобов Дол“ обясниха, че смисълът да се редуцира таксата пренос на електроенергия за износ е, че при намаляването й се очаква да доведе до нарастване на износа на електрическа енергия. Това ще увеличи приходите на българските производители на ток и така те ще имат възможност да правят повече инвестиции и да изпълняват належащи ремонти. Производителите на ток ще бъдат по-конкурентни на пазара на електроенергия и ще могат да се разплащат с доставчиците на гориво. Това ще доведе до погасяване на задълженията към мините, от което ще последва изплащане на задълженията към работниците и държавата и ще даде възможност за нови инвестиции.

Синдикатите настояват за създаване на мерки от страна на държавата за защита и подпомагане на работата на българските производители на електроенергия, които са пряко свързани с въгледобива.

Ръководството пое ангажимент да погаси дължимите концесионни възнаграждения на рудник „Бабино“. Както и да осигури устойчивата работна дейност в другите два рудника – "Христо Ботев" и "Бобов Дол". Ще бъдат положени всички необходими усилия да се продължи работата на рудник "Бабино".

За подобряване на диалога с гражданите и работниците се планира и да бъде открита приемна в Бобов Дол.

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни