Неделя, 14 Август 2022

Петък, 23 Декември 2016 09:45

Почина проф. Кръстьо Петков

След мъчително боледуване тази нощ е починал проф. Кръстьо Петков, съобшиха за Епицентър.бг близките му.

Проф.Петков в последните години се бореше с тежката болест и не преставаше да работи. От една седмица обече здравословното му състояние драматично се е влошило.

Проф.Петков бе учен и политик, председател на Обединения блок на труда, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България в 39 Народно събрание, председател на КНСБ. 

В биографията си той пише:

„Започнах работа като специалист, а след това като научен сътрудник в секция “Социология на труда” в Института по труда на Министерството на труда. През 1978 г. бях избран за доцент по социология във ВИИ “Карл Маркс”. През 1986 година защитих докторска дисертация по проблема за трудовите отношения и бях избран за професор по социология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализирал съм социология, социология на труда, икономика и социална политика в Академията на науките в Новосибирск, в Международния институт по труда в Женева, в Университета по икономика и политически науки в Англия.

Бил съм гостуващ преподавател в следните университети: Кентски университет, Кентърбъри, Англия. Избран съм за почетен доцент на същия университет; Католически университет, Тилбърг, Холандия; Свободен университет, Брюксел, Катедра “Социология”; Университет в Билефелд, Германия, Катедра “Социология”; Кавказки университет – Грузия. Член съм на Българска социологическа асоциация и на изследователски комитет по социология на труда.

През последните години работя като водещ експерт по проекти на ЕКП, в които участват млади икономисти и социолози от Югоизточна Европа, Западните Балкани и Евразия по теорията и практиката на икономическите преходи, ролята на Световната банка и МВФ, неформалната икономика, трудовите пазари, данъчните модели, антикризисните стратегии. Привличан съм като експерт в мисии на Международната организация на труда и Световната банка, на МКП в Монголия и Китай, Италия, Сърбия и др. страни. След 2008 г. години участвам активно като експерт към WIEGO по неформалната икономика и нерегистрираната заетост в страните с преходни икономики, както и в Индия, Тайланд, Индонезия, Перу и др.

Oт 1983 до 1987 г. бях сътрудник на воненото контраразузнаване по международните контакти и геополитически ситуации. Прекратих едностранно ангажимента си поради сериозно разминаване между моите виждания за промяната на бившата социалистическа система и текущото управление. Перестройката в тогавашния СССР не намери приложение в България. Предприетият възродителен процес доведе до конфликт с трайно негативно отражение върху интересите на държавата. Преследването на интелектуалци (социолози, философи, историци) заради различните им убеждения също допринесе за моето решение. Впоследствие разбрах, че съм отписан от кръга на сътрудниците с обяснението: “отказал да изпълнява задачи”. Нямам притеснение от този епизод в живота ми. Всяка държава организира контраразузнавателна дейност и брани външнополитическите си интереси. Работещите в системата на военното контраразузнаване са достойни хора и аз ги уважавам заради професионализма и личния им принос.

Основател съм и първи председател от 1990 до 1997 г. на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ).

Бях един от първите български социолози, специализирали в Швейцария и Англия като стипендиант на Международната организация на труда.

Първи от българските социолози писах за отчуждението при социализма. През 1986 г. публикувах в сп. “Ново време” критична статия за ленинския модел на профсъюзите, отхвърляйки тезата, че профсъюзите са трансмисия на комунистическата партия към работническата класа. Скоро след това бях принуден да напусна ръководното място в Профсъюзния институт.

С група експерти от института по социология проведох първото в Източна Европа изследване на етнически конфликт - т.нар. възродителен процес в България. През 1989 година книга, основана на това уникално изследване, бе публикувана в България и ползвана от редица етносоциолози у нас и по света. Имам стотици студенти, докторанти и асистенти в цял свят. Сред тях има вицепремиери и министри, директори на институти, преуспяващи бизнесмени, европейски синдикални лидери.

Женен съм. Баща съм на две деца и дядо на четири внучета.

Отличен готвач съм на традиционни български ястия.

Запален планинар съм, обожавам Родопите, карам ски и играя тенис“.

Поклон пред паметта му!

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни