Сряда, 30 Ноември 2022

Петък, 21 Април 2017 12:00

Илко Семерджиев: Към момента здравен риск за населението в Хасково не съществува

Това заяви служебният вицепремиер по социални политики и служебен министър на здравеопазването

Семерджиев бе изслушан от народните представители заради качеството на водата в Хасково.

„Към момента не намираме, че има даден риск за водата в Хасково. Но трябва да минат всички проби, които са дадени за биологични изследвания, а времето за това е между 2 и 3 месеца оптимално. Рисковете ще бъдат по-конкретно докладвани след около месец и половина-два месеца“, заяви Илко Семерджиев.

Към момента здравен риск не съществува, оценките след получаване на окончателните резултати от изследванията ще бъдат направени достатъчно бързо и ще бъдат съобщени на обществеността, увери служебният вицепремиер и министър на здравеопазването.

„Предвид, че питейната вода се влага като суровина в производството на хранителни продукти не се предполага съществуването на здравен риск за населението. С цел на защита на здравето на населението органите на държавния здравен контрол контролират изпълнението на всички препоръчани мерки“, обясни Илко Семерджиев.

Той поясни, че доставянето на питейна вода чрез водоноски се извършва от помпена станция Войводово. От друга страна РЗИ Хасково осъществява контрол и на водата, доставяна чрез водоноски. Семерджиев обясни, че се изготвя и междинен доклад относно създадената ситуация, който ще съдържа конкретни препоръки за засилване на проверките и контрола на водоизточниците, особено в близост до закрити уранови мини.

От своя страна Елена Йончева от БСП, която е инициатор на изслушването заяви, че хората в град Хасково са разтревожени и изплашени. „Вина носи правителството на ГЕРБ, министърът на здравеопазването Петър Москов, на регионалното развитие Лиляна Павлова и на околната среда и водите Ивелина Василева“, каза Йончева. Според нея поради спиране на помпени станции съществува реална опасност от режим на водата в Хасковско.

„Три поредни години МОСВ установява несъответствие с нормативните изисквания на качеството на водата. Две поредни години се отчита завишение на урана. „Какви мерки е предприело МЗ и РЗИ – Хасково за тези три години“, попита Йончева.

Даниела Дариткова от ГЕРБ посочи, че е от ключово значение за общественото здраве на населението е непрекъснато да се снабдява с качествена и годна за пиене вода. За 2015 г. няма установено наличие на завишен уран и алфа активност, според официален документ.

Семерджиев даде здравните заключение от РЗИ-Пловдив за 2012 г. няма отклонения в питейна вода за Хасково за уран и алфа активност. През 2012 г. нивата на уран в питейната вода са били под нормата 0,005 на литра. През 2014 г. нивата са били 0,001 под допустимата дозата от 0,03.

Ивелина Василева от ГЕРБ заяви, че никой не бяга от отговорност. Знаете, че компетентните органи са сезирани да следят дали и как служителите извършват задълженията си, каза тя.

Служебният министър на околната среда и водите Ирина Костова обясни, че МОСВ извършва анализ на подземни и повърхности водни тела и в тази връзка министърът не може да каже има ли здравен риск за населението. От друга страна тя заяви, че в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ не са предприети действия по уволняване на служители заради урана в Хасковско.

От своя страна служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов увери, че ВиК операторът през последните дни е извършил реорганизация на водоснабдяването чрез изграждане на нови връзки с цел намаляване на последствията от изключването на водоизточници, както и, че е осигурил водоноски в съответствие с разпорежданията на РИК.

„Към настоящия момент в изпълнение на заповеди за спиране на експлоатация на обекти от РЗИ-Хасково, ВиК операторът е изключил помпена станция Хасково, Болярово и помпена станция 2. Населението на Хасково е уведомено да ограничи ползването на вода за питейни нужди и за приготвянето на храна”, каза още той.

Източник: БГНЕС

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни