Събота, 25 Март 2023

Четвъртък, 01 Октомври 2020 12:53

БСП: 50-те лева, които правителството раздава към пенсиите, са подаяние

„Нека заедно да изградим един по-добър живот за българския пенсионер“, се казва в позицията на парламентарна група

50-те лева, които правителството раздава към пенсиите, са подаяние. Това заяви парламентарната група на „БСП за България“ в нарочна декларация по повод Международния ден на възрастните хора. Тя бе прочетена от парламентарната трибуна от народния представител Георги Гьоков.

 

Декларация на ПГ на „БСП за България“

Уважаеми народни представители,

Днес е 1 октомври – ден за поезия, музика и уважение към възрастните. На 14 декември 1990 г. Общото събрание на ООН със своя резолюция определя 1 октомври за Международен ден на възрастните хора. И така, вече 30 години, 1 октомври се чества като Международен ден на възрастните хора и по целия свят се засвидетелства дължимата почит към дълголетието и житейската мъдрост.

На този ден и у нас отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото. На този ден всички трябва да се радваме и празнуваме заедно с тях. Но има ли повод за радост?

Обявяването на Деня на възрастните хора почти съвпада с политическите промени в нашата страна, стартирали през 1989 година. Но трябвa да си дадем сметка, че за това не малко време за положението на възрастните хора в българското общество не е направено нищо значимо от страна на управляващите. Като че ли цялостната политика по отношение на тези хора е сведена до протоколно отбелязване на Деня на възрастните хора и статистики за тежкото им и неравностойно положение в българското общество.

Имаме, разбира се, Национална стратегия за дългосрочна грижа, която е разработена в съответствие с препоръките на Съвета на ЕС и с добрите практики на страните-членки на ЕС, но която, странно защо, няма краен срок за реализация. Имаме и План за действие за изпълнение на тази Национална стратегия за дългосрочна грижа. И приличен на брой и вид документи, но нямаме резултати, които да направят живота на възрастните хора по-добър, по-достоен и по-малко труден.

В България, към края на 2019 г., броят на хората над 60 години е 1 978 904 – близо 30 % от общия брой на населението. И за никого не е тайна, че по-голямата част от тях живеят в бедност, дори в крайна бедност. Броят на личните пенсии у нас е малко над 2 милиона, а средната пенсия е 383 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 219, 43 лв., социалната пенсия за старост е 132,74 лв. Жените получават средно със 110-120 лева по-ниска пенсия от мъжете. Минимална пенсия получават 752 960 пенсионери или това са повече от една трета от общия брой пенсионери. И всичко това на фона на определен от правителството праг на бедност за 2019 г. – 348 лева, който едва ли стига за да преживяваш нормално.

А нещата се усложняват и от забързаното и неспокойно време, в което живеем, от политическата нестабилност, обхванала страната ни, от условията на новата тежката здравна и икономическа криза, предизвикана от глобална епидемия от коронавируса, която сериозно застрашава дори минималните социални придобивки на хората от третата възраст. А мерките за грижа и подпомагане на тези най-уязвими хора, които предприемат управляващите е – подаянието от 50 лева месечно.

Излишно е да казвам, че най-ниските пенсии в ЕС са в България, че минималната пенсия не гарантира физическото оцеляване, което е ужасяващо, но е факт и ясно показва нуждата от промяна на старите и намиране на нови законодателни инициативи за тази група от населението – инициативи за целенасочени мерки и програми, които да смекчат последиците от това тяхното уязвимо положение.

На този ден се обръщаме към управляващото мнозинство – действащите към момента мерки не са достатъчни и не водят до желаното повишаване на качеството на живота на възрастните хора. Социалните услуги за възрастните хора така, както се реализират днес, не допринасят в необходимата степен за изваждането им от групата на най-уязвимите в обществото ни. И отговорността за това е ваша.

Общопризнатите европейски ценности на човешкото достойнство, равнопоставеността и зачитането на човешките права трябва да ни ръководят и обединяват в усилията за развиване на грижа и подкрепа за възрастните хора, адекватни за двадесет и първи век. Това изисква активни действия и амбициозни цели за насърчаване на интеграцията и подобряване на условията на живот на възрастните, бедните и изключените от живота на обществото хора.

И ние ви подаваме ръка – заедно да направим това възможно, да изградим един по-добър живот за българския пенсионер. В навечерието на този ден – Деня на възрастните хора, да се обединим в разбирането, че българските пенсионери, нашите бащи и майки, нашите дядовци и баби заслужават да живеят по-добре. Вслушайте се в нашите предложения и да заявим решимостта си. Да работим за увеличаване на доверието в социалната система, като най-после довършим реформата в пенсионната система, което да повиши приходите в бюджета на ДОО и адекватно да увеличи размера на пенсиите.

Първи стъпки в тази посока може да са: преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2015 г. Последното преизчисляване е от 2008 г. Премахване на максималния месечен размер на социално и здравноосигурителния доход и на максималния размер на пенсията. Увеличаване тежестта на стажа във формулата за определяне размера на пенсията. Процентът за всяка година осигурителен стаж да е поне 1,33 – колкото е стандартът на Международната организация по труда, а след това да продължи плавното му увеличение до 1,5. Разширяване на съществуващите гъвкави елементи за насърчаване по-дългото оставане на пазара на труда. Всяка година стаж след придобиване право на пенсия да носи по-голям процент. Да променим коренно подхода при ежегодното осъвременяване на пенсиите, за да не се налагат бъдещи преизчислявания. Всички плащания, които не са свързани с осигурителен принос, да бъдат извадени от Държавното обществено осигуряване и да се поемат от държавния бюджет. Да приемем Закон за възрастните хора, който да урежда грижата на държавата за възрастните хора.

Това са нашите предложения. Те не са нови, но отново ги поставяме на преден план, защото трябва незабавно да се предприемат мерки и защото нашите майки и бащи, които с ентусиазъм са градили нашата родина, го заслужават, а ние днес в България не им осигуряваме ориентирани към индивидуалните потребности услуги и подходяща подкрепа за пълноценно приобщаване. Не им осигуряваме възможност за достоен живот. Това в сериозна степен ограничава способността и готовността на тези хората да участват пълноценно в живота на своите общности и на обществото като цяло.

Такава е мрачната статистика и необходимостта от незабавни действия, които няма как да спестим дори на днешния празник.

Уважаеми народни представители,

Старостта не е порок, а естествена част от живота. Можем с общи усилия да направим така, че всеки един българин да може да я изживее достойно, като заслужен и очакван празник.

Парламентарната група на „БСП за България“ се обръща и към вас, мили хора, уважаеми български пенсионери: вие може да сте материално бедни, но духовно сте много богати. Богати с достойно извървения трудов път, богати с това, което съградихте и оставихте на нас, вашите наследници.

Обръщаме се и към по младото поколение: нека поне на днешния ден да сведем глави и да си зададем въпроса – дали сме техни достойни наследници, дали съумяваме да отдадем заслужената благодарност и разбиране, което нашето поколение им дължи за техния принос в съграждането и икономическия растеж на страната ни.

И всички в тази зала и извън нея, от сърце да пожелаем на възрастните хора дълголетие и сили, за да преминем поредната, връхлетяла народа ни криза и да преодоляваме заедно всички трудности. Нека смирено да им поискаме прошка за всичко, което сме направили и не сме направили за тях, за да живеят по добре.

Простете, мили хора! И кураж, приятели!

От Парламентарната група „БСП за България“ гледаме на вас като на хора, които, въпреки трудностите, на които са подложени, продължават активно да участват не само в обществения живот, но и в икономическия и ви благодарим за вашата всеотдайност и принос за развитието на нашата Родина Република България.

Вие сте хората, успели да съхранят вековните наши български традиции, за да ги предадете на следващите поколения. Вие сте хората, които ни научиха да не се предаваме, да оцеляваме в трудните и да се веселим в радостните моменти. Вие сте хората, заради които България продължава да я има.

В навечерието на този ден, в който всички по света отдават почит към хората от третата възраст, поднасяме своето уважение и своята обич към вас. Не сме безразлични. Имате нашата признателност, любов и ангажираност. Прекланяме глава пред вас, които сте ни създали, които сте ни отгледали с любов и сте ни направили достойни хора с цената на лишения, за да ни дадете добър старт в живота. И днес, по стара българска традиция, безрезервно и всеотдайно отглеждате и възпитавате нашите деца.

Бъдете пример за нас и помагайте с опита, с житейската мъдрост, която притежавате – кой с каквото може, за да вървим напред и нагоре.

С благодарност и сълзи в очите:

Честит да е празникът ви, многоуважаеми възрастни българи! Честити да сте, приятели!

Бъдете живи и здрави!

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни