Събота, 28 Януари 2023

Четвъртък, 18 Юни 2020 13:00

Цветлин Йовчев: Имам усещане, че компроматите идват от близкото обкръжение на премиера

Трябва да се намери пътя, по който да се възстанови нормалният диалог и функциониране на институциите, коментира бившият заместник-министър председател, министър на вътрешните работи и председател на ДАНС, в интервю за обзора на деня „Това е България“ на "Фокус"

 

- Независимо, че бяха приети промените в Закона за МВР, в които „Жандармерията“ и Специализираният отряд за борба с тероризма се сливат в ново звено, дискусията по тях продължава, вероятно защото се очаква вето на президента, тъй като новата структура в известни свои вече вменени от закона функции дублира съществуващата Национална служба за охрана (НСО). Държавният глава нарече новата структура „удар срещу държавността“. Между временно за втори път за седмицата до медиите бе изпратен компромат срещу премиера Бойко Борисов. След изтеклия миналия петък запис с глас, приличащ на неговия, бяха разпространени и снимки от спалнята му. На тях се вижда чекмедже на нощно шкафче, пълно с банкноти по 500 евро. На шкафчето е оставен пистолет, както и стар модел телефон със закачени слушалки. Автентичността на снимките не е потвърдена, както и на изтеклия запис. След изчакване стана ясно, че прокуратурата все пак ще провери аудиозаписа, като подобна проверка се заеха да осъществяват и граждански структури. Допускаме, че и снимките ще имат сходна съдба. Ако материалите се окажат автентични, няма ли да означава тежък пробив в сигурността на министър-председателя, и то от страна на служба, за която се харчат десетки милиони годишно? Междувременно минути преди началото но предаването министър-председателят на брифинг в централата на ръководената от него партия ГЕРБ обвини президента Румен Радев, че го шпионира с дрон. Дали и такива пропуски не са в основата на създаването на алтернативно НСО и каква ще бъде принадената стойност към националната сигурност на новата дублираща я структура в МВР? Виждате колко сложно се заплитат изявления, обстоятелства, събития. Затова наш гост е бившият заместник-министър председател, министър на вътрешните работи, председател на ДАНС Цветлин Йовчев. Защо се създава дублетно НСО, г-н Йовчев?

- Отговорът на въпроса „защо“ ми е трудно да дам, но като цяло, ако трябва да разгледаме промените, които са в Закона за МВР, аз бих ги разделил на две. Едната част, която е свързана с обединяването на Специализирания отряд за борба с тероризма и „Жандармерията“, има своята логика. Тя може много лесно да се намери, тъй като Специализираният отряд никога не действа сам, когато има ситуация, в която трябва да се използва. Той винаги трябва да има полицейски структури, които да обезпечат района, в която се провежда операцията и да осигурят зона, в която служителите на Специализирания отряд биха могли спокойно да планират и да проведат операция. По отношение на охранителните функции обаче наистина, и аз имам опасения от това, какво ще се получи. И от казаното, което и вие споделихте, ми се струва, че един конюнктурен проблем се прави опит да се реши със системни промени, което е грешка.

Ако считаме, че има проблем в дадена организация, то трябва да се насочат усилията да се разреши този проблем, а да се опитваме да дублираме органите, да дублираме функциите това в дългосрочен аспект ще доведе до негативни резултати. И вижте, то много просто може да се види това, оставяме да кажем на охраняваните лица, тези, които имат право по закон да бъдат охранявани, те да решат кой да ги охранява. Нали разбирате, че това предполага вече оттук нататък субективно решение, още повече, че те нямат и не са длъжни да имат необходимите знания, въз основата на които да вземат информирано решение за това коя служба би трябвало да ги охранява. Могат да се получат много неща по отношение на проблеми, по отношение на координацията.

Winbet - на един клик разстояние! (18+)

Само си представете, че на едно и също събитие трябва да присъстват охранявани лица, които са избрали по една или друга причина да бъдат охранявани от различни структури, какви затруднения може да създаде това нещо. Не е ясно коя ще е структурата, която ще поеме охрана на периметъра, контрол на достъпа и т.н. На второ място също трябва да кажем, че ако се тръгне в тази посока, трябва да бъде изградено изцяло ново звено в „Жандармерията“, тъй като колкото и добре да са подготвени колегите от „Жандармерията“ и от Специализирания отряд за борба с тероризма, това са различни функции. Противодействието на заплахите трябва да се изгражда по различен начин, тъй като имаме различни източници на заплахи и различни възможни сценарии. Тоест, и подготовката, и средствата, които се използват, са различни. Така че това нещо изисква продължителен период от време. А тази подготовка е скъпа, изисква продължителен период и т.н. Така че лично аз мисля, че това не е правилната посока. Ако се продължи нататък, трябва да се добави едно много ясно разграничение, кои лица могат да бъдат охранявани от тази нова структура и на какво основание точно да бъде разписано.

- Г-н Йовчев, означава ли, че създаването на тази нова структура с нея премиерът демонстративно показва, че няма доверие на НСО, която е под ръководството на президента?

- На мен ми е трудно да го кажа. Нямам такава информация и не съм убеден, че изцяло той е двигателят на този процес. Но както вие казахте, очевидно от случващото се и от последните събития се вижда, че напрежението между институциите е стигнало до критична точка, което е лошо за страната, много лошо за страната. И това напрежение, разрастването му нататък и развитието му може наистина да доведе до такива решения, които като цяло да са във вреда на обществото.

- Премиерът директно каза преди минути буквално, че атаките към него идват от президента Румен Радев, който според министър-председателя „искал и него да вкара в калта“. Докъде може да достигне това напрежение? Какво е отражението му върху националната сигурност?

- Определено ако продължи това напрежение, то има ефект върху националната сигурност. Ние не можем да бъдем в състояние, в което институциите да не си говорят. И не само това, ами да отидат в състояние на открита конфронтация. Трудно ми е да кажа, докъде могат да стигнат нещата, но те вече стигнаха достатъчно далеч, за да породят съответното опасение. Трябва да се намери пътя, по който да се възстанови нормалният диалог и да започне нормалното функциониране на институциите. Всяка една от тях има своите функции за поддържане на устойчивото състояние на националната сигурност. И от тази гледна точка ние не можем да допуснем именно да бъде обществото в състояние, в което такова противопоставяне и напрежение да влияят върху националната сигурност на страната. Още нещо, вижте, няма общество в света, което да е успяло, когато е разделено. По този начин, по който вървим, се натрупва напрежение в политическата система, което се предава в хората. Ние го обявяваме това нещо от няколко месеца, че все повече и повече се получава разделение в обществото, и то такъв тип разделение, в което се оформят непримирими позиции. Това е абсолютно недопустимо. Това няма да доведе до нищо добро.

- Защо реформите в НСО се отлагат, така че в публичното пространство тя все още да не може да бъде разделена от времето на УБО или Пето управление на Държавна сигурност?

- Трудно ми е да кажа, тъй като нямам преки наблюдение за това, какво се случва в НСО. От това, което виждаме като външни проявления, да, вероятно има проблеми, които трябва да намерят своето решение, и то колкото по-бързо намерят своето решение, колкото по-публично стане това – намирането и прилагането на това решение, толкова по-добре ще бъде за службата като цяло. И пак казвам, ако наистина има някакви проблеми в НСО, то усилията трябва да са насочени към разрешаване на проблемите там, вътре. Защото всеки опит, от практика го знаем това нещо, на създаване на нови структури, които да запълнят празнина, която се е получила поради това, че някоя друга служба не си върши добре работата, или които се създадат в противовес на някоя друга от държавните структури и институции, винаги са имали негативен и лош краен резултат.

- Г-н Йовчев, последният път когато гостувахте в студиото на „Това е България“ казахте, че има нужда от преосмисляне и промяна на службите ни за сигурност. Поддържате ли тази теза, и ако това все още не е направено, защо не се прави?

- Абсолютно поддържам тази теза от гледна точка на това, че ситуацията много се промени през последните години. И след като средата за сигурност е много различна, ние трябва да направим нашата система за защита на националната сигурност адекватна на тази среда. Това изисква различен подход при организацията на дейността на отделните служби, както и различен подход при взаимодействията им. Ако щете дори това е необходимо, за да могат да бъдат приложени и използвани новите технологии, които вече са налични. Това изисква доста внимателен и много подробен анализ на състоянието на системата, и оттам нататък наистина да се вземе консенсусно решение за пътя, по който трябва да вървим. Не бива да се върви към промени, които се правят на парче. Това нещо е вредно за системата. Опитът, именно това нещо, с което започнах в началото, да решим някой конюнктурен проблем в момента, като създадем и променим системата, това нещо води до допълнителни затруднения във функционирането й. Това е наистина дълъг разговор, който едва ли ще можем да изчерпим в рамките на времето, което имаме.

- Само един ракурс в него – в каква посока трябва да върви преосмислянето и промяната?

- Вижте, в много посоки трябва да върви. Първото което е, трябва да имаме яснота и много ясно да дефинираме противника. Ние имаме такива концептуални документи, като Бели книги и т.н., стратегии, но в тези стратегии те са писани преди няколко години, когато състоянието на средата беше различно. Ние много ясно трябва да дефинираме противника, и оттам нататък и какъв считаме, че трябва да бъде подходът, за да можем да защитим националната сигурност. Второто кое е, вече средата, както ви казах, тя е различна. Нито Русия беше в това състояние, в което е в момента, нито Турция беше в това състояние, нито Близкият Изток, нито ако щете Европейския съюз. Така че от тази гледна точка изисква преосмисляне и още веднъж много внимателно да се погледне по отношение на концепцията ни за това как ще защитим сигурността на страната. А вече оттам нататък идват и всички стратегията за национална сигурност, доктрините и т.н., които трябва да бъдат изготвени като нормативни документи. След което вече трябва да слезем на ниво как ще изградим способностите, след като имаме яснота каква ще бъде структурата на системата, как ще изградим способностите на отделните организации, така че да бъдат адекватни на съвременните условия.

- Ако изтеклите компромати от тази седмица се окажат автентични материали, означава ли, че премиерът е бил подложен на специално наблюдение, и то от дълъг период насам? А главният прокурор в последните минути дава изявление, че целта на скандалите и снимките е да се унищожи прокуратурата. Това е неговата интерпретация, както и да се дестабилизира държавата. Тоест, какви центробежни сили в национална сигурност в момента наблюдаваме, г-н Йовчев?

- Този случай в момента дали пряко можем да го отнесем към националната сигурност или не, е трудно да отговорим в момента, тъй като нямаме информация. Също не бих си позволил да спекулирам по отношение на това, дали са автентични записите или каква част от тях е автентична или не. Това нещо предстои да се установи, и оттам нататък вече да се направят съответните изводи. Но при всички положения, независимо какъв ще е резултатът от тази проверки на тези записи, искам да ви кажа, че нещата, които се случиха, са наистина толкова отвратителни, че е трудно да се коментират при всички положения. Разбирате ли? Дали е бил обект на наблюдение министър-председателят – по-скоро да ви кажа, пак без да спекулираме, но имам усещането по-скоро, че е дело наистина на хора от близкото му обкръжение, което е една много мръсна история.

- Това при всички случаи какво говори за националната сигурност в момента в страната – за стабилност или дава вече знаци за сериозно дестабилизиране на държавата?

- Самите компромати и изготвянето на компроматите пряко не можем да направим релация към момента да кажем, дали има доказателства или не към националната сигурност. Но самият факт, че в момента се използват такива средства, самото остро противопоставяне в политическата система – ние го виждаме, че това е не само в управляващата партия, това го виждаме и в опозицията – нестабилното положение на политическата система, използването на такива крайни средства в политическото противопоставяне при всички положения отслабва държавата. И при всички положения оттам нататък вече нивото на национална сигурност няма да е необходимото. Както вече ви казах, не може с такова остро политическо противопоставяне да стигнем дотам, че институциите да не си говорят, да не са в състояние да си взаимодействат и да изпълнят функциите, които имат по Конституция, и да считаме, че ситуацията е нормална. Не се спирам тук на това, чия е вината, и защо се е стигнало дотам и т.н., но като цяло това състояние трябва да бъде променено, и то в най-близко време, защото в противен случай рискуваме много.

- Какво рискуваме?

- Рискуваме в момента да пропуснем стратегически важни неща, които са свързани със стратегическите интереси на страната. Рискуваме да направим погрешни избори, които ще доведат до отслабване, както примерно на способностите на системата да отразява заплахи, така също и на отбранителните способности като част от способностите на системата, и може би и други неща, които в момента не можем да се сетим с вас.

Цоня Събчева, "Фокус"

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни