Неделя, 28 Май 2023

Четвъртък, 03 Септември 2020 11:07

Близо 17 млн. лв. бонуси са получили през юли чиновници в Министерството на финансите

Служители в Министерството на финансите и административните му структури са получили през юли 16.6 млн. лв. над заплатите си за това, че са изпълнявали служебните си задължения "качествено и в срок". Парите не са допълнително материално стимулиране, а възнаграждение "за постигнати резултати", са уточнили от финансовото министерство в отговор на въпроси, зададени от електронното издание "За истината".

Справката, изготвена от финансовото министерство, показва , че най-голямо допълнително заплащане през юли - 12.5 млн. лв., са получили в Националната агенция за приходите (НАП). Парите са разпределени между 7756 служители, или по над 1600 лв. на човек. В предоставената справка се посочва, че допълнителното възнаграждение е за второто тримесечие на годината, но не се уточнява дали в наредената за плащане сума са включени задължителните осигурителни вноски, които са за сметка на работодателя.

В Агенция "Митници" общият размер на допълнителните пари за "качествена и в срок" свършена работа е малко над 2.4 млн. лв., изплатени на 3006 служители, което прави по близо 800 лв. на човек.

В Агенцията за държавна финансова инспекция 175 служители са получили 281 хил. лв., или по 1245 лв., а в Агенцията за обществени поръчки (АОП) близо 129 хил. лв. са изплатени на 67 души - по близо 2 хил. лв. на човек. В Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" 74% от средствата за допълнителните възнаграждения са осигурени от Оперативна програма "Добро управление" и Фонда за техническа помощ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Служителите там, които са 70, са получили допълнително общо 273 хил. лв., или по близо 4 хил. лв. на човек.

По малко - около 2 хил. лв. на човек, са получили извън заплатата си работещите в самото Министерство на финансите. Средствата, изплатени за допълнителни възнаграждения, там възлизат на 1 064 650 лв., разпределени на 531 служители.

Съгласно Закона за държавния служител допълнителните възнаграждения са част от брутната заплата. Освен за нощен труд, работа в празнични дни и извънреден труд те се получават "за точно и в срок изпълнение на поставените задачи" и се изплащат четири пъти в годината - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната. Разходите за тях не могат да надвишават 30% от бюджета за заплати на съответната институция или ведомство .

Въпреки че е регламентирано със закон, изпращането на допълнително материално стимулиране за "качествена работа, извършена в срок" звучи нелогично, тъй като излиза, че данъкоплатците плащат два пъти за едно и също. Точно този критерий - "качествена работа, извършена в срок", би следвало да е залегнал и в длъжностните характеристики - част от трудовите договори на чиновниците, по които те получават заплатите си.

В началото на август т.г. правителството отпусна и 212 млн. лв. за по-високи заплати на работещи в Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на земеделието и храните, МВР и техни структури. Други министерства също направиха корекции в перата за заплати в бюджетите си, но в какъв размер не бе съобщено. Публично бе обявено само, че се правят "промени, които да осигурят 30% увеличение заплатите на работещите" в тях.

 

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни