Понеделник, 29 Май 2023

Сряда, 02 Ноември 2016 14:42

Какви са правомощията на президента

В неделя избираме нов държавен глава

До президентските избори остават броени дни и е важно преди да отидем до урните да гласуваме, да сме наясно какво може и какво не може да прави държавният глава.

Какво може да прави президентът?

Представлява България

Според Конституцията президентът представлява България в международните отношения.

Насрочване на избори

Държавният глава решава на коя дата да се проведат местните избори, вотът за народни представители и изборите за членове на Европейския парламент. В законите обаче има ясни срокове докога това трябва да се случи. Той може и да извика депутатите на работа, ако те са решили да не заседават.

Президентът насрочва и референдума, ако Народното събрание е решило да има такъв, но може и сам да предложи провеждане на национално допитване по определена тема.

Обнародва законите

От президента зависи колко бързо един закон ще влезе в сила. След приемането на текстовете от Народното събрание, той има 15 дни да реши дали да ги обнародва в Държавен вестник, или да наложи вето (което не може да му бъде отказано). 

Ветото може да бъде преодоляно, ако Народното събрание приеме повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители. Ако това се случи, законът се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

Президентът има право на законодателна инициатива за промени в Конституцията.

Съставяне на правителство

Държавният глава връчва мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, излъчен от най-голямата по численост парламентарна група. Ако до седем дни той не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага мандат на втората по численост парламентарна група. Ако и той не успее – следва трети опит с някоя следваща парламентарна група. Когато мандатът е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере министър-председател, който от своя страна предлага състава на Министерския съвет. Ако не може да се състави правителство, президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори.

Президентът назначава служебно правителство – в случаите, когато кабинет не може да се състави или когато мандатът на правителството е прекратен предсрочно. То докладва директно на държавния глава и води текущите дела в държавата до избиране на ново правителство.

Сключване на договори

Президентът може да сключва международни договори от името на държавата.

Връчване на ордени и медали

Основният закон възлага на президента и награждаването с ордените „Стара планина”, „Св. Св. Кирил и Методий”, „За гражданска заслуга”, „За военна заслуга”, „Мадарски конник” и „За храброст” и медал „За заслуга”.

Опрощаване на несъбрани вземания

Конституцията предоставя на президента правомощие да опрощава несъбираеми държавни вземания. Това се прилага за хора, които по някакви причини са в положение на невъзможност да изплатят задълженията си, не притежават имущество над предвидения в закона минимум, техните доходи са под социалния минимум, влошено здравословно състояние и други.

Действа като върховен главнокомандващ

Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България в мирно и във военно време.

Свикване на КСНС

Президентът свиква и Консултативния съвет за национална сигурност.

Назначения

Именно президентът възлага, назначава и освобождава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на държавата в международните организации (по предложение на Министерския съвет). Той може и да назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон.

Президентът  назначава и освобождава председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главния прокурор, по предложение на Висшия съдебен съвет, както и четирима от членовете на Конституционния съд. Той може и да отправя конкретни искания до Конституционния съд.

Той назначава един от членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество; двама членове на Съвета за електронни медии; представител в Съвета по наркотичните вещества; трима членове на Управителния съвет на Българската народна банка; четирима членове на Комисията за защита от дискриминация; един член на Комисията за регулиране на съобщенията; председателя на Държавна агенция ”Национална сигурност”, директора на Националната разузнавателна служба,  началника на Националната служба за охрана и главния секретар на Министерство на вътрешните работи по предложение на Министерския съвет.

Българско гражданство

Президентът дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него.

Помилване

Президентът има право на помилване. Той може да опрости изцяло или отчасти наложеното наказание, а смъртното наказание, доживотния затвор без замяна и доживотния затвор - да опрости или замени. Това се случва по хуманни подбуди и в случай на изключителност.

Предоставя убежище

Президентът може да предоставя убежище - предоставя закрила на чужденци, които се намират на територията на  България и са преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.

Организира „Българската Коледа”

Благотворителната инициатива се провежда вече 13 години. Тя беше започната по времето на президента Георги Първанов, а Росен Плевнелиев реши да продължи да организира благородното начинание. Следващият президент обаче може да реши да не продължи тази кауза.

Правомощията, които могат да бъдат възложени на вицепрезидента, са: назначаване и освобождаване от длъжност на държавни служители, даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него, предоставяне на убежище, упражняване право на помилване.

Какво не може да прави президентът?

Президентът не може да вдига пенсиите и заплатите, не отговаря и за социалните помощи. Като цяло политиката по доходите не зависи пряко от държавния глава, а от правителството и Народното събрание.

Държавният глава не може да ремонтира пътищата. За това отговорност носят основно общините и Агенция „Пътна инфраструктура”, както и фирмите, с които те сключват договор.

Държавният глава не може да уволни главния прокурор, той само го назначава. Разбира се, президентът има право на законодателна инициатива за промени в Конституцията, с които да му се разширят правомощията, но не зависи от него дали такива промени ще има или не.

Не може да пази границата, да построи оградата по границата с Турция или да реши проблема с бежанците. Държавният глава може да свиква Консултативния съвет за национална сигурност, но отговорност за действията спрямо мигрантите носи правителството и Държавната агенция за бежанците.

Не може да осигури повече безплатни лекарства, да повиши или понижи цените на конкретни лекарствени продукти. За това отговарят други институции. Като цяло президентът няма лостове да влияе пряко на цените на каквото и да е в държавата.

И ако трябва да обобщим - президентът не може да прави нищо друго, освен описаното по-горе.

Източник: President.bg, parliament.bg

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни