Четвъртък, 23 Март 2023

Петък, 09 Декември 2016 10:46

НС ратифицира споразумения за консултантски услуги между МОСВ и МБВР

Двете ратификации бяха гласувани на първо и второ четене, като дебатите по споразуменията приключиха вчера.

Парламентът ратифицира две споразуменията за предоставянето на консултантски услуги между МОСВ и МБВР.

Целта на споразумението е предоставяне на съдействие на МОСВ за разработване на Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух, чрез които да се насочат усилията на страната за подобряване качеството на атмосферния въздух и постигане на целите относно емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух в контекста на пакета от политики на ЕС за чист въздух.

Задължение по втората ратификация е изготвянето на Националната стратегия за адаптация. Първият етап от разработванетo на Националната стратегия за адаптация е приключил в началото на юни 2014 г. с разработването на рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българскатa икономика от климатичните промени“, отбелязва ИА "Фокус".

Вторият етап от разработването на тази стратегия следва да надгради събраните и оценени данни в рамковия документ и чрез макроикономически анализ и формулиране на конкретни мерки за адаптация, а даде цялостния облик на стратегическите действия, чието реализиране да намали уязвимостта на страната ни от последиците от изменящия се климат. Двете ратификации бяха гласувани на първо и второ четене, като дебатите по споразуменията приключиха вчера.

BIG5.BG

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни