Събота, 25 Март 2023

Вторник, 11 Август 2020 17:22

БАН: Правителството застрашава устоите на държавата

„Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки“

 

Задълбочаващият се управленски произвол на правителството застрашава самите устои на държавата ни. Некомпетентните и корупционни практики на конюнктурната коалиция доведоха България до самото дъно на всички обществени и статистически оценки.

Намаляващият ни народ, с най-ниска продължителност на живота в Европа и най-висока смъртност в света, е поставен в условия на повсеместна корупция и феодално-олигархични зависимости. Това се казва в отворено писмо на учени и специалисти на Българската академия на науките.

Автократично-мутренският стил на разпореждане с човешките и материалните ресурси на страната придоби статуса на социална, икономическа, финансова политика.

За броени минути конституционно най-високопоставената фигура на държавата – председателят на Народното събрание може да бъде изхвърлена без коментар и заменена с фигурант, за когото личното достойнство е непознато чувство. Върховете на властта се изпълниха с некомпетентни, безчестни, парично зависими партизани.

Основният политически инструмент, Държавният бюджет, години наред се прави „копи-пейст“, с умишлени излишъци – за да се крадат „законно“. Стотици милиони лева народна пара се раздават според конюнктурни интереси и без парламентарен контрол. Бюджетът за здравеопазване се увеличава ежегодно с цел да бъдат присвоявани милиарди, а здравният статус на населението се влошава. Здравеопазването е в кадрови колапс, недостигът на квалифицирани медицински специалисти вече заплашва общественото здраве с катастрофа, заявяват учените от БАН.

Европейските фондове се разпределят по партийни и корупционни схеми, разходват се безотговорно и пълнят партийните каси. Строят се най-скъпите, опасни и некачествени пътища, разпадаща се инфраструктура и спортни съоръжения, на които никой не спортува. Въпреки ниския корпоративен данък инвеститорите не рискуват парите си в условия на корупция и рекет.

Образованието е в безизходица – функционално неграмотните деца вече доминират. Главоломно оредяват специалистите във всички сфери. Научният труд се цени по-ниско от хигиенния. Отношението към водещия научен, духовен и експертен център на България – Българската академия на науките е унизително. Неглижира се развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Обществените науки са замърсени от толерираното присъствие на придворни продажници с научни титли.

Според учените от БАН, Съдебната власт е ратай на изпълнителната. Държавното обвинение, Прокуратурата, безсрамно и нагло изпълнява политически поръчки и охранява престъпни практики. Полицаи бият деца и се гаврят с момичета.

Средствата за масова информация са превърнати в трибуни за манипулации, потънали в насилието на цензурата и аморалността на автоцензурата.

Никой не вярва, че това правителство е способно да организира избори без огромно количество “купен вот”, „невалидни бюлетини“, „мъртви души“ и „екскурзианти“.

Некомпетентното управление на COVID-инфекцията заплашва да се превърне в поредна катастрофа. Не се изпълнява „Националния план за подготовка за пандемия“, а държавата е вкарана в хаос с неадекватни, взаимно противоречиви и нарушаващи законите заповеди. Когато няма болни, се въвеждат разрушаващи икономиката карантини, всява се паника, игнорират се специалистите. Когато опасността се засилва, активизира се прилагането на незаконно лечение, финансови трикове и фалшива статистика.

Повече така не може. Когато властта е потъпкала морала и всички обществени ценности и чрез институциите арогантно упражнява произвол, Гражданското неподчинение е единствената законна форма на обществено поведение.

С подписите си под отвореното писмо стоят:

Оставка!

 • проф. дфн Лъчезар Аврамов, Институт по електроника
 • Проф. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк-БАН
 • професор Катя Георгиева, Институт за космически изследвания и технологии – БАН
 • Доц. д-р Свилен Събчевски, Институт по електроника на БАН
 • доц. Александър Гизбрехт, ИЕ-БАН
 • Доц. Теодор Миленов, Институт по електроника- БАН
 • Доц. Валери Личев, Институт по философия и социология
 • Проф. Емил Маноах, Институт по механика
 • чл.-кор. Олег Мушкаров, Институт по математика и информатика, БАН
 • доц. д.р Росица Колева, Институт за космически изследвания и технологии
 • assistant Miroslav Petrov, IE-BAS
 • гл. ас. д-р Георги Латев, Институт по астрономия с НАО – БАН
 • доц. Катерина Стамболиева, Институт по невробиология
 • проф. дхн Петко Иванов, пенсионер, Институт по органична химия с Център по фитохимия
 • Мариана Захаринова, специалист обработка данни ИКИТ-БАН
 • доц. Любен Иванов, Институт по Електроника при БАН
 • проф. д-р Геннадий Агре, Институт по информационни и комуникационни технологии
 • гл.ас. Веселин Желев, Институт по Електрохимия и Енергийни Системи,БАН
 • Професор Людмил Дренчев, Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика
 • Асистент, Крум Банов, ИЕЕС
 • Доцент Надежда Бочева, Институт по невробиология
 • гл. ас. д-р Калина Рачева, Институт по невробиология
 • проф. дфн Йорданка Семкова, ИКИТ
 • доц. Зоя Хубенова, ИКИТ
 • проф. дтн Александър Рачев, Институт по механика
 • доц. д-р Камен Даскалов, Институт по металознание
 • доц. Анна Диковска, ИЕ-БАН
 • доц. Нина Пешева, Институт по механика
 • проф. дфн. Владимир Добрев, ИЯИЯЕ, асоцииран член
 • чл.кор.дфн Лозан Спасов, Институт по физика на твърдото тяло, БАН
 • дмн Стефан Стефанов, Институт по механика, БАН
 • гл. ас. д-р Милена Михайлова, Институт по невробиология, БАН
 • чл.-кор. Емил Нисимов, ИЯИЯЕ, асоцииран член
 • проф. дфн Светлана Пачева, ИЯИЯЕ, пенсионер
 • Доц. д-р Мария Гюрова, НАИМ-БАН
 • Асистент, Надежда Бънзарова, Институт по механика
 • доц. д-р Росица Градева, ИБЦТ-БАН
 • проф. Спартак Керемидчиев, Институт за икономически изследвания, БАН
 • Аделина Кузева адм. секретар, ИКИТ – БАН
 • проф. Анелия Божкова, НАИМ-БАН
 • доц.д-р Стоян Бешков, НПМ-БАН
 • доц. д-р Васил Попов, пенсионер, И-т по астрономия с НАО
 • доц. Юра Константинова, ИБЦТ
 • ас. Нина Стоянова-Нанкова, ИОНХ
 • доц. д-р Гергана Василева, ИБЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Димитър Атанасов, ИЕФЕМ-БАН
 • гл. ас. д-р Боян Златков, ИБЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Теодора Теофилова, ИБЕИ – БАН
 • доц. д-р Драган Чобанов, ИБЕИ-БАН
 • проф. Пламен Ангелов, ИКИТ
 • АЗБ, изп. редактор Росица Кънева, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Никола Дренчев, ИОНХ-БАН
 • Доцент д-р, Иван Пандурски, ИБЕИ-БАН
 • инж. Бойко Колев, ИЕ – БАН
 • Гл. ас. д-р Малина Делчева ИБЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Мария Наумова, ИБЕИ-БАН
 • Гл. ас. д-р Пламен Иванов, ИБЕИ-БАН
 • гл.ас.д-р Владимир Александров, ИФРГ-БАН
 • биолог Георги Христов, ИбЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Йордан Кошев, ИБЕИ-БАН
 • Проф. Васил Попов, ИБЕИ
 • доц. д-р Владислав Костов, ИМК-БАН
 • Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
 • спец. биолог Ангел Дюгмеджиев, ИБЕИ-БАН
 • Биолог Владимир Тодоров, ИБЕИ-БАН
 • доц. Рачо Стефанов Стоев, ИЕМПАМ-БАН
 • доц. д-р Борислав Наумов, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Димитър Димитров, ИБЕИ-БАН
 • доц. Николай Тютюнджиев, Институт по Електроника – БАН
 • проф. Росица Николова, ИМК-БАН
 • проф. Венелин Енчев, ИОНХ – БАН
 • доц. д-р Марина Станилова, ИБЕИ-БАН
 • Здравка Славкова, химик, ИФТТ-БАН
 • Водещ изсл. Владимир Механджиев, ИФТТ-БАН
 • гл. ас. д-р Владислав Вергилов, НПМ-БАН
 • биолог Борислав Стоянов, ИБЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Теодора Тодорова, ИБЕИ-БАН
 • магистър Емилия Вачева, НМП-БАН
 • Технолог Васил Станоев, ИФТТ-БАН
 • ас. Ася Петрова, ИФРГ-БАН
 • доц. д-р Борис Николов, ИБЕИ-БАН
 • Биолог, Калина Вълчинкова, ИБЕИ-БАН
 • доц. Стела Лазарова, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Таня Димова, ИБИР-БАН
 • д-р Л. Димитров, Институт по минералогия и кристалография- БАН
 • доц. д-р Антоанета Стоянова Петрова, Ботаническа градина
 • Доц. д-р Пенка Ватова, ИЛ – БАН
 • биолог Ралица Ангелова, ИЕ – БАН
 • чл.-кор. Димчо Кашчиев, Институт по физикохимия – БАН, асоцииран член
 • проф. д-р Ива Угринова, ИМБ-БАН
 • гл. ас. д-р Стефан Колев, Институт по електроника- БАН
 • Доц. Росица Стоянова, ИИстИ
 • гл. ас. д-р Мирослав Дангалов, ИОХЦФ-БАН
 • ас. д-р Лъчезар Якимов, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Кръстина Панайотова, НАИМ – БАН
 • проф. Евелина Славчева, Институт по електрохимия и енергийни системи
 • ас. д-р Веселин Петков, ИМСТЦXА-БАН
 • доц. д-р Красимир Л. Костов, ИОНХ-БАН
 • проф. Бойко Георгиев, ИБЕИ-БАН
 • Гл. ас. д-р Деян Статулов, Институт за изследване на изкуствата, БАН
 • проф. д-р Антония Стоянова, ИЕЕС-БАН
 • професор Вълко Бисерков, ИБЕИ-БАН
 • Мила Тасева, докторант, ИБЕИ – БАН
 • проф. д-р Влада Пенева, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Андрей Чорбанов, ИМикБ
 • доц. д-р Ивайло Дедов, ИБЕИ-БАН
 • проф. Николай Спасов, Национален природонаучен музей-БАН
 • проф. Румен Калчев, ИБЕИ-БАН пенсионер
 • акад. проф. Ангел С. Гълъбов, д.м.н., ИМикБ
 • доц. д-р Анастас Пашов, ИМикБ
 • доц. д-р Валери Григоров, Национален археологически институт и музей – БАН
 • проф. д-р Румяна П. Статева, ИИХ-БАН
 • Химик Деница Иванова, ИИХ-БАН
 • доц. Людмила Парашкевова, Институт по Механика, БАН
 • доц.д-р Екатерина Борисова, ИЕ-БАН
 • проф. д-р Йордан Узунов, пенсионер ИБЕИ-БАН
 • гл. ас. д-р Ивайло Балчев, ИЕ-БАН
 • проф. д-р Яна Чекаларова, Институт по Невробиология – БАН
 • доц. д-р Иванка Цаковска ИБФБМИ – БАН
 • маг. Ирина Кръстева ИБЕИ-БАН
 • проф. дхн Константин Хаджииванов, ИОНХ – БАН
 • проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ-БАН
 • доц. д-р Иван Радев, ИЕЕС – БАН
 • ас. д-р Атанас Атанасов, Институт за космически изследвания и технологии – БАН
 • д-р Ивета Бошнакова, ИЕЕС-БАН
 • доц. Д-р Димитър Радев, ИОНХ-БАН
 • доц. Д-р Екатерина Радева, ИФТТ-БАН
 • Проф. д-р Румяна Цонева, ИБФБМИ-БАН
 • доц. д-р Георги Марков, НПМ-БАН
 • Асистент Ирина Георгиева, ИБФБМИ-БАН
 • проф. Калоян Петров, ИИХ-БАН
 • проф. дфн. Кирил Крежов, ИЯИЯЕ – БАН, асоцииран член
 • гл. ас д-р Любомир Славов, ИЕ-БАН
 • гл.ас. д-р Цветан Захариев, ИОНХ-БАН
 • Ивайло Димчев, докторант, ИБЕИ-БАН
 • Главен асистент, Александър Николов, ИМК
 • Изследовател, Костадин Катранджиев, ИБЕИ- БАН
 • Доц. Елена Колева, ИЕ-БАН
 • проф. дхн Людмил Антонов, Институт по Електроника, БАН
 • Атанас Танев, докторант, ИБЕИ-БАН
 • доц. д-р Оля Стоилова, ИП-БАН
 • Катя Петрова Родева – гл. счетоводител, Институт по електроника
 • доц. д-р Росица Родева, ИФРГ-БАН
 • гл. ас. д-р Биляна Генова, Институт по невробиология, БАН
 • доц. Десислава Пашкулева, Институт по механика
 • гл. ас. д-р Росица Димитрова, ИМСТЦХА-БАН
 • проф. Николай Недялков, ИЕ, БАН
 • Проф. Маргарита Камбурова, Институт по микробиология, БАН
 • доц.д-р Калина Алипиева, ИОХЦФ-БАН
 • гл. ас д-р Цветалин Тотев, Институт по невробиология
 • гл. ас. д-р Наташа Иванова, Институт по невробиология – БАН
 • инж. Петър Анастасов, Институт по невробиология – БАН
 • Асистент, Деница Ничевска, ИЕЕС-БАН
 • Химик Христо Петков, ИОХЦФ-БАН
 • доц. Никола Николов, Институт по механика
 • ас. Жанина Петкова, ИОХЦФ-БАН
 • инж. Иванка Димова-пенсионер, ИИХ-БАН
 • доц. д-р Боряна Трушева, ИОХЦФ-БАН
 • Елеонора Иванова, библиотечен специалист, ИМК – БАН
 • Асистент Асен Игнатов, НПМ-БАН
 • гл.ас. д-р Борис Дренчев, ИЕЕС-БАН
 • проф. д-р Петко Денев, ИОХЦФ-БАН
 • проф. д-р Антоанета Трендафилова, ИОХЦФ-БАН
 • Химик, Цветинка Грозданова, ИОХЦФ-БАН
 • инж. химик Борислава Георгиева, Институт по електроника
 • Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания
 • биолог, Борис Велков, ИБЕИ
 • доц. д-р Атанаска Делева, ИЕ-БАН
 • гл. ас. д-р Цвета Ангелова, ИБЕИ-БАН

източник: БГНЕС

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни