Четвъртък, 08 Юни 2023

Четвъртък, 16 Март 2017 12:31

Прокуратурата да се събуди за незаконните заповеди на главния архитект на София арх. Здравков!

Столична община и "София - Зелен град" - пълна измама, пише сайта Афера

Вече не толкова новият главен архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков, беше избран на този пост преди година, след като спечели конкурс за длъжността с концепция за развитие на София, като „зелен град“.

В програмата за периода 2015 – 2019 година на ръководеното от него направление „Архитектура и градоустройство“ на общината е заявена цел „връщане на природата в града“ чрез „развитие и опазване“ на зелената система. В подкрепа за това си начинание, арх. Здравко Здравков покани известният урбанист Ян Геел, който да го консултира. Ян Геел долетя за малко в София, каза, че подкрепя идеята за „зелен град“, представи си книгата и отлетя. Световноизвестният урбанист едва ли обаче предполага какво в действителност прави „консултирания“ от него арх. Здравко Здравков и ръководството на Столична община. И че името му бе употребено за да бъде прикрито безхаберието на общинарите за зелената система на столицата.

Каква е истината.

През годината, откакто е главен архитект, арх. Здравков не е свършил нищо за развитието на зелената система на общината.

Планът на Борисовата градина е доникъде. В парк „Въртопо“ текат симулативни документални гимнастики – издадена е заповед да се прави план, но никой нищо не прави. В нито един от парковете – Източен, Северен, Западен, Лозенец, Южен /Четвърта част/ и Хидропарк „Искър“ няма каквото и да е било видимо развитие на подробните устройствени планове.

Вместо да устройва обществените паркове, арх. Здравков май се е заел с далеч по-сладка дейност в частна полза – промяна на предназначението на терени за озеленяване в терени за застрояване, като е издал десетина заповеди за одобряване на такива планове, ощетяващи противозаконно зелената система.

Ето заповедите на арх. Здравков за някои от терените, на които предназначението на терени за озеленяване е сменено в терени за застрояване:

Съгласно чл.62а от ЗУТ терени, предназначени за озеленяване, могат да се преотреждат само за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и то с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците. В столичния Общински съвет това са 41 от общо 61 съветника. Освен при тези условия и ред, предназначението на терени на зелената система може да се промени с нов подборен устройствен план за едно цяло населено място.

Както се досещате, заповедите на арх. Здравко Здравков нямат нищо общо с инфраструктура или с отбрана и сигурност – става дума за жилищно и обществено строителство.

Естествено не е спазвана и законовата процедура. Няма решение на Общинския съвет с предвиденото квалифицирано мнозинство. Няма и планове за цели населени места. По този начин арх. Здравков фабрикува незаконни актове, с които иззема компетентност на Общинския съвет и деформира зелената система на общината.

Според юристи, такива актове са нищожни и могат да бъдат отменени от съда по всяко време – стига някой да ги вкара там.

Тук е мястото да алармираме Столична Районна прокуратура да се самосезира и да протестира заповедите на арх. Здравков, които публикуваме на снимката, както и да потърси отговорност за измамата, която се върши!

Арх. Здравко Здравков явно здраво е нагазил лука, но не е сам. Той очевадно следва трайната политика на ръководството на Столична община – много да бляботи за зелена система, а на практика да не прави нищо за развитието и, освен тук-таме да рекетира някой собственик или предприемач.

През 2007 година Столична община измоли от Народното събрание 15-годишен срок, в който да се справи с отчуждаванията на частни имоти за паркове и градини.

Досещате се, че от тогава, вече десет години /!!!/ не е отчужден нито един имот за нуждите на зелената система.

В бюджета за тази година на общината развитието на зелената система е посочено като приоритет. За отчуждаванията са отделени 20 милиона лева, но нито лев за обекти на зелената система!

Липса на пари? Не!

Липсата на пари не е причина да не се отчуждават имоти за публично озеленяване. Отчуждаването по естеството си е харчене на обществени средства, а където се харчат общи пари естествено се събират разни хора с намерения на отклонят част от тях за лични или партийни каси.

Принудителното отчуждаване обаче не предполага възможност за организиране на система за отделяне на част от парите. При санирането и магистралите бизнесът е доволен и връща ресто – затова там има пари. По тази причина ръководството на общината има повече изгода да плаща скъпо и прескъпо за косене на трева, отколкото за дълготрайно решаване на проблемите чрез придобиване на частни имоти. Одобряването на планове, които предвиждат озеленяване – паркове, градини, междублокови пространства, не е свършена работа. Ако някой твърди това, той е обикновен лъжец. Докато общината не отчужди имотите, въпросът със запазването на зеленината остава висящ.

В началото на тази година Столична община направи опит да измоли от Народното събрание още 15 години отсрочка за отчуждаванията, т.е. ръководството и да осигури трайна възможност да не прави нищо за зелената система, така както го правеше през изминалите десет години.

Номерът не мина. Вероятно ще последва нов опит, въпреки твърденията на юристи, че това е в грубо противоречие с Конституцията на Република България, Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и Хартата на основните права на Европейския съюз.

След провала на законопроекта, който трябваше да реши проблемите му, арх. Здравко Здравков, видимо с одобрение на началниците си, насочи цялата пара на ръководената от него служба в свирката. И реши, че е е необходима Визия за развитие на София до 2050 година.

Що е „визия“ според арх. Здравков?

Вижте решението на Общинския съвет взето по негово предложение. Както и да го четете, няма да разберете какво точно е „визия“. Такъв документ като „визия“ няма предвиден в нито един нормативен акт. В най-добрия случай ще има стойност на проучване или на политическа декларация.

Единственото, което се разбира от решението е, че от общинския бюджет се отделят половин милион лева за правене на „визия“ от група визионери /екип „Визия“ и група за мониторинг/, които май са взели пари от бюджета на Направление „Архитектура и градоустройство“ още преди Общинския съвет да ги гласува.

Харченето на общите пари е блага работа.

Андрей Червенков

Източник: АФЕРА

 

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни