Събота, 25 Юни 2022

Неделя, 16 Август 2020 12:18

Предвижда се 369 лева линия на бедност за 2021 г.

Проектът е качен за обществено обсъждане до 12 септември

 

 

369 лева ще бъде официалната линия на бедност за 2021 година - това предвижда проект на правителствено постановление.

Той е качен в портала за обществени консултации за обществено обсъждане - www.strategy.bg със срок 12 септември. За 2020 линията на бедност е 363 лева.

Промените са заради влошената икономическа ситуация, предизвикана от разпространението на Covid-19.

Линията на бедност е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на  мерки за социална защита. Всяка година размерът на линията на бедност се актуализира с цел по-добро целеполагане и формулиране на социалните политики, мониторинг на прилагането им, а също и оценка на резултатите на политиките в областта на жизнения стандарт и качеството на живот на хората. Линията на бедност заема важно място в областта на политиката, насочена към намаляване на бедността сред различните социални слоеве на населението, в т.ч. и на „работещите бедни“.

Линията на бедност се използва при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

В рамките на Средносрочната бюджетна прогноза е заложено ежегодно увеличение на финансовите средства за обезпечаване на финансовата подкрепа за хората с увреждания на територията на Република България, при ръст на макроикономическите показатели.

С проекта на постановление се определя размер на линията на бедност за страната от 369лв., отчитайки ценовата динамика и потреблението на най-нискодоходните домакинства по време на пандемия, който отговаря на обективните икономически условия, финансова дисциплина и ограничения, относим към бюджетното планиране.

- Така определена, линията на бедност ще нарасне спрямо  2020 г. с  близо 1,9%, отчитайки потреблението на най-нискодоходните групи от населението и индекса на цените на малката по състав кошница.;

- Определената линия на бедност за страната от 369 лв. ще съответства на намаления икономически ръст и макроикономическа прогноза;

- Финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания ще бъде:

- определена в съответствие с възможностите на бюджета и предприетите мерки за смекчаване последствията от пандемията;

- ще отговаря на изменението на цените на определени социално полезни и жизнено необходими стоки и услуги, които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи.

Предвид очакванията за 0,1% инфлация за 2020 г., финансовата подкрепа за хората с увреждания ще запази покупателната си способност.

Преди броени дни беше качен за обществено обсъждане още един проект на правителствено постановление за определяне на методиката за определяна на линията на бедност, който предвижда социалният министър да има правомощията да предлага размера на официалната линия на бедността според възможностите на бюджета.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни