Петък, 01 Юли 2022

Петък, 11 Септември 2015 14:36

Вижте къде какво да лекуваме (ЧАСТ ШЕСТА)

Най-добрите лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания

Многократно сте обикаляли от болница на болница в търсене на подходящия за Вас специалист? Случвало ли ви се е да губите надежда и да си казвате, че търсите игла в купа сено? С настоящия материал, който BIG5.BG ще публикува в няколко части, ще се опитаме да развенчаем този мит. Защото у нас има много кадърни, мотивирани, компетентни медици, чиято мисия в живота е грижата към пациента. В първата втора, трета , четвърта и пета част ви разказахме кои са най-добрите неврохирургии, къде да лекуваме сърцето си, кои са най-добрите дерматолози, УНГ отделения и съдови специалисти, гръдни и пластични хирурзи, ортопеди, къде да потърсите помощ ако детето Ви е болно, имате нужда от интензивно лечение или трябва да родите.

В шестата част от поредицата ни ще обърнем внимание на най-добрите лечебни заведения за лечение на онкологични заболявания.

Налага се да се подложите на химиотерапия? Потърсете помощ в СБАЛО – Националната онкологична болница в София

Начело на Клиниката по химиотерапия е бившият национален консултант по онкология проф. Галина Куртева. Тя е един от най-добрите специалисти по онкология и химиотерапия у нас. През 2013-а тя подаде оставка като национален консултант, разочарована от бездействието на държавата по проблема. „За мен като онколог е достатъчно да зърна благодарността в очите на моите болни, колкото и тъжна да е тяхната усмивка в безжалостната борба с болестта. За мен, като лекар и човешко същество, е още по-мъчително да ставам свидетел на ежедневното пренебрежение на Държавата към собствените й поданици в моментите, когато те най-много имат нужда от закрила“, обяснява проф. Куртева. Тя е човекът, който разработи и внедри метода на интраартериална интрахепатална химиотерапия и хронохимиотерапия при болни с чернодробни метастази, каквато е и темата на нейната защита за Доктор по медицина. Проф. Куртева и в момента продължава изследването и разработките за лечение на колоректален рак в посока индивидуализиране на лечението.

Клиниката по химиотерапия лекува своите онкоболни повече от 50 години. Ако трябва да се анализират публикуваните от екипа монографии, ръководства, научни статии, участия в Национални и Международни срещи и конгреси, изнесени доклади и преподавателски опит- това би бил отделен труд, изпълващ стотици страници. През 2010г. Клиника по химиотерапия бележи един от най-високите си върхове в областта на научната дейност. Научните публикации на колектива в списания с коефициент на влиятелност са 8, а общият импакт фактор е един от най-високите за СБАЛО – 21.077.

Лъчетерапия? Отидете във варненската „Св. Марина“

Клиниката по лъчелечение във варненската „Св. Марина“ е най-големият модерен лъчетерапевтичен център в България. Екипът е млад и амбициозен като докторите в него са специализирали във водещи европейски лъчетерапевтични клиники. Клиниката си сътрудничи с редица международни референтни центрове в Европа и света в областта на лъчелечението и онкологията. Първоначално е създадена като Отделение по лъчелечение към Клиника по нуклеарна медицина и лъчелечение през 2013г. От декември 2014 г. става самостоятелна структура - Клиника по лъчелечение.

Тук се лекуват всички пациенти с онкологични и неонкологични заболявания с показания за лъчелечение по световните стандарти - хора с тумори на гърда, бял дроб, гастроинтестинална система, глава и шия, главен и гръбначен мозък, простата, пикочен мехур, ректум, гинекологични тумори, кожни тумори, саркоми, лимфоми, костни и мозъчни метастази.
В Клиниката се провежда лъчелечение на деца със солидни тумори и онкохематологични заболявания.
Неонкологичните показания включват аденоми на хипофизата, остеоартрозни заболявания, ставно протезиране на тазобедрена става, тиреоидно асоциирана офталмопатия и др.

Линейните ускорители са два, като в момента се прилагат процедури по инсталирането и привеждането в действие на трети. Началник на клиниката, която разполага с 126 легла, е доц.  Елица Енчева. Тя има две дългосрочни специализации в  Германия и Дания зад гърба си и редица краткосрочни в Белгия, Великобритания, Италия, Ирландия, Израел, Германия, Сърбия.
Тя е местен организатор на първия в България курс за продължително обучение по лъчелечение към Европейската асоциация по лъчелечение (ESTRO). Член е на Гилдията на българските лъчетерапевти, на БАР, на ESTRO.

Имате тумор и метастази на главата или шията? В Токуда прилагат радиохирургия

Болницата, в която за първи път започнаха да прилагат радиохирургия у нас, е Токуда. Чрез нея сеоблъчват тумори и метастази на главата и шията. Доскоро за тези онкоболни единственият вариант беше да пътуват за лечение в чужбина, най-често в Турция. Радиохирургията е метод за унищожаване на туморни клетки с помощта на висока доза радиолъчение. Чрез новия метод много прецизно се прилага компютърно насочено облъчване върху тумора или метастазите, което позволява съседните здрави тъкани да останат незасегнати.

 Интензитет-модулирана (IMRT) лечетерапия е друг метод, който специалистите в Токуда прилагат повече от успешно. Най-общо IMRT представлява облъчване с високи дози радиолъчи с променлив интензитет, което позволява да се прилага свръхпрецизно многократно по-висока  доза в избрани области на тумора. Предварително начертана компютърна 3D проекция на тумора  помага за прецизната индивидуална схема на облъчване. Методът спира развитието и нарастването на туморните клетки. В много случаи той е способен да убие всички туморни клетки, като свие и елиминира целия тумор.

Началник на Отделението по лъчетерапия и радиохирургия в Токуда е националният консултант по радиохирургия и лъчелечение д-р Румен Лазаров. В болницата има и отделение по Медицинска онкология, в което прилагат иновативни имунотерапии, таргетна терапия и персонализирана медицина.  

Радина Василева, BIG5.BG

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни