Събота, 03 Декември 2022

Понеделник, 17 Октомври 2016 13:05

Енергията на сърцето. Какво значи “да виждаме със сърцето си”?

”По трудно е да разбереш предубедено мнение отколкото един атом” - Алберт Айнщайн

Сърцето се смята за символ на любов и център на нашите чувства. Модерната наука и учебната медицина обаче ни поучават, че сърцето е просто само една помпа, с чиято помощ кръвта ни циркулира в нашето тяло.

Макар че ние, “нормалните хора”, нямаме готови научни противоаргументи, твърдоглаво отстояваме убеждението, че сърцето е център на нашите чувства. Многобройни изрази потвърждават това, например “Умря с разбито сърце” “Той послуша сърцето си и я попита....” “Това значи, че трябва да имаш смелост, за да постигнеш целта си“. Думата “смелост” на латински значи също и “да притежаваш сърце” . Думата “сърце” пък е сродна с “вяра”. Доколко тази взаимообвързаност е вярна и колко много се е лъгала науката показват изумителни открития, които са направени още през 1993 година, но никога не бяха направени достояние на обществеността. На науката понякога й е трудно да признае заблудите.

Институтът Heart Math, който беше основан през 1991 год. и междувременно беше признат по цял свят заради революционните си открития, проведе основополагаща изследователска работа в емоционалната физиология и взаимодействието (влияние) на сърдечно-мозъчните влияния.

През 1993 год. учените искаха например да изследват силата на чувствата върху човешкото тяло и при това се концентрираха в областта на нашето тяло, за която се приема че е отговорна за възникване на нашите чувства, а именно сърцето. Доста бързо, още при първите изследвания беше направено изумително заключение и изследователите бяха истински изумени, че не са го открили по-рано: сърцето е обградено от огромно енергийно поле. То има големина от приблизително 2,5 метра диаметър! Това човек трябва да си го представи: Сърцето създава енергийно поле, което е многократно по-голямо от енергийното поле на мозъка! Доскоро науката изхождаше от това, че мозъкът със своите електромагнитни импулси притежава най-големия радиус на излъчване. А ето че се откри енергийно поле, което е значително по-голямо: то притежава толкова сила, че се разпростира далеч над собственото тяло. Предполага се дори, че в действителност е с дори значително по-голям радиус от замерения, но съвременните измервателни уреди неса в състояние да отчетат по-високи стойности. След като първото изумление позатихна, бързо се породи въпросът, колко дълбок смисъл има въобще това енергийно поле около сърцето ни. Досега получените познания са също така забележителни и изненадващи: образуваните от сърцето електрически и магнитни полета комуникират с органите в нашето тяло. Дори беше доказано, че има връзка между сърцето и мозъка, при което сърцето сигнализира на мозъка какви хормони, ендорфини или други химикали трябва да произвежда тялото.

Мозъкът не действа самостоятелно, а получава за това сигнали от сърцето. Така че, сърцето е което разпределя цялата информация. Но по какъв начин то комуникира с мозъка и останалите органи? В поредица следващи опити беше направено откритие, че всичката информация се предава с помощта на емоциите. В нашите емоции се съдържат определени информации, чрез които сърцето ни, мозъкът и останалите органи узнават от какво се нуждае тялото ни в определен момент. Но това не е всичко. При последвали изследвания беше открито, че електрическото и магнитно поле, което се излъчва от сърцето, е изградено не само от нашите емоции, а получава силата си в зависимост от една друга значителна причина, а именно от нашите убеждения, значи от всички онези неща, в които ние дълбоко в себе си вярваме и в зависимост от които определяме живота си. Всичко това се намира като информация в изградената от сърцето ни енергия и с най-голямата сила на излъчване на нашето тяло се разнася не само до мозъка ни и останалите ни органи, но и надалеч в околния свят. Тази древна истина намира отзвук и в някои изрази: “Той защитаваше позициите си с дълбоко убеждение” “Това е желанието му от сърце” и разбира се “с езика на сърцето”

Нашето сърце служи като един вид посредник, който превръща всички наши убеждения и чувства в електро и магнитни трептения и вълни. И тези електромагнитни вълни не са ограничени само върху нашето тяло, а се разпростират надалеч в нашето обкръжение и си взаимодействат с всичко, което ни заобикаля.

Нашето сърце превежда всички убеждения, всички представи и емоции на един различен език – кодиран език на трептене и вълни и ги изпраща. Нашите убеждения се намират във взаимодействие с физичния свят чрез електрическите и магнитни вълни, които нашето сърце излъчва. Изследванията на Heart Math институт показват колко голяма е излъчената енергия. Електрическата мощ на сигнала на сърцето (ЕКG) е до 60-пъти по-силна от електрическия сигнал на мозъка (ЕЕG). Магнитното поле на сърцето е дори 5000 пъти по силно от това на мозъка. Така че чрез сърцето си ние излъчваме значително повече енергия отколкото чрез мозъка си.

Защо е толкова важно за нас да знаем това? Много просто, защото така най-после разбираме, защо някои желания толкова бързо се сбъдват, докато други желания все още не могат да бъдат проявени в живота ни, макар че полагаме толкова усилия и ги визуализираме добросъвестно.

Ако постоянно сме с положителна нагласа или си представяме картини с помощта на вътрешното си око без да сме емоционално убедени, само нашият мозък изпраща своите електромагнитни вълни, докато нашият действителен център на чувствата – сърцето - разпраща в околния свят нашите истински убеждения, в повечето случаи това са нашите съмнения и страхове с 5000 – крайно по-голяма сила.

Заключението от това е съвсем ясно: в нашия живот може действително да се изпълни само това, в което ние вярваме дълбоко в сърцето си. Ако засилим убежденията си с помощта на емоциите си, излъчената енергия е несравнимо по-голяма. Ако обаче сме тъжни, депресирани или се намираме в енергийна дупка, можем да си пожелаваме каквото си искаме: излъчената сила на по-скоро тъжните емоции, които се разпространяват в областта на сърцето е винаги значително по-силна от желанието, което се разпространява от нашия разум.

Пророците, мъдреците и световните учители от миналото и настоящето винаги са повтаряли, че трябва да се научим “да виждаме със сърцето си”. Със сърцето можем да променим света. Това което спиритуалните майстори по света досега ни учеха и дори е упоменато в библията, а именно че нашата вяра може да премести планини, сега придобива много по-задълбочена и най вече научна представа.” Ако имате вярата и не се съмнявате тогава ще можете да осъществите не само това което Аз (Христос) направих дори ако кажете на планината: издигни се и се хвърли в морето – то ще се случи! И ще получите всичко за което се молите в молитвите си, ако вярвате”.

Само дълбоката вяра притежава силата да създава новото в нашия свят. Това, в което вярваме се реализира защото то притежава най-силната енергия, която може да бъде измерена – тази, която се излъчва от сърдечната област.

Сърцето подава сигнали на мозъка какви хормони, ендорфини или други химически вещества е необходимо да произвежда тялото ни. Сърцето е най-силния излъчвател на нашето тяло. То произвежда най-силната магнитна и електрическа енергия с която разполагаме.

Сърцето е един вид посредник, който превежда нашите убеждения на един друг език, кодиран език на вълните и ги излъчва с невероятна сила. Това не означава нищо друго освен, че нашите убеждения се излъчват и по закона за резонанса търсят съзвучна енергия. Сходните неща се привличат. Всичко, което е в резонанс с нашата собствена енергия се сбъдва в живота ни. Това на кратко казано значи: нашите убеждения се реализират в живота ни. Поради това най-важното при пожеланията е: Насочвай всичко което си пожелаваш от областта на разума към сърдечната област.

В нашия свят може да се сбъдне само това, в което вярваме дълбоко от сърцето си. Това разбира се означава, че ние едва тогава ще притежаваме силата и енергията да развиваме нещата, когато се научим да разбираме, че всичката сила и енергия извира от нашата вътрешна същност, а не идва отвън към нас. Така че често външния свят отразява нашето вътрешно съзнание.

Не трябва да се учим как да наложим способностите и мислите си, а да се научим да приемем, че това го можем.

Пиер Франкх

„Законът на резонанса“

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни