Четвъртък, 30 Юни 2022

Понеделник, 31 Август 2020 10:58

Емил Войнов: Важно е всички социалисти да гласуват за лидер на БСП

На 10 септември ще стане ясен броят на партийните членове, които имат право на глас, обяви в интервю за в. „Дума“ председателят на Централната комисия за избора

 

 

Емил Войнов е специалист по информационни и комуникационни технологии. Бил е член на работната група, подготвяла предложенията на социалистите за промени в Изборния кодекс. Член е на Централната избирателна комисия от квотата на БСП. Войнов е председател на Централната комисия за избор на председател на партията.

- Г-н Войнов, успя ли Централната комисия за пряк избор на председател на БСП да изпълни задачите и целите, които й постави НС на партията?

- Централната комисия за провеждане на избора (ЦКПИ) работи от 8 януари, като оттогава досега е приела всички принципни решения, свързани с подготовката и провеждането на прекия вот за председател на БСП. Изпълнихме основните задачи, свързани с осъществяване на методическо ръководство и контрол върху дейността на избирателните комисии. Изработихме указания за работата на избирателните комисии по прилагането на правилата за вота, определихме вида и формата на изборните книжа, организирахме отпечатването на бюлетините. ЦКПИ регистрира кандидатите,  утвърди и обяви окончателния списък на участниците в избора. Изпълнихме отговорностите си по утвърждаване на правилата и упражняваме контрол по провеждане на предизборната кампания. Комисията прие решение за условията за равнопоставено участие на кандидатите в медиите.  

 След края на изборите ЦКПИ, въз основа на протоколите на секционните комисии, ще определи резултатите и ще обяви избрания кандидат за председател на БСП. Освен тези принципни решения комисията проведе обучения на изборния актив във всички областни центрове.

В периода на своята работа комисията отговаряше на всички въпроси, задавани от структурите на БСП и е изпратила десетки писма в отговор на различни организации. Оценката ми е, че се справихме добре с предизвикателствата пред нас, а те не бяха малко, и че ще успеем да гарантираме честен вот на 12 септември.

- Какви бяха трудностите и "препъни камъните" в работата на ЦКПИ, като се има предвид, че това е първият пряк избор за председател на БСП в историята на партията? 

- ЦКПИ се стреми да направи вота за председател на БСП по подобие на националните избори. Нещо повече - стремежът ни е изборът в партията да превъзхожда по качество националните, защото твърдим, че сме политическа формация, която има най-подготвените кадри за изборния процес, критикуваме националните избори за сгрешени протоколи и други пропуски. Затова с нашия трябва да дадем пример как трябва да се организира и проведе един честен вот.

 Но тъй като това е първият избор в историята на партията, много нейни структури се оказаха неподготвени и изненадани от задълженията си и не подходиха отговорно при подготовката му. Имам усещането, че в някои организации дори неглижираха въпроса. На места прозира желание, ако може да бъде намалено участието на партийните членове в изборния процес. 

Winbet - удвои тръпката от играта! (18+)

В момента получаваме последните списъци от общинските и районните структури на БСП и таблиците за образуваните избирателни секции. Буди безпокойство, че в някои общини с голям брой партийни членове е образувана само една избирателна секция. Така е, например, в Генерал Тошево, където при заявени 759 партийни членове и 37 населени места в общината, е структурирана само една СИК. Подобни прецеденти има и на други места. ЦКПИ ще изпрати писма до съответните общински съвети, които трябва да преразгледат своите решения и да образуват още секции, за да се даде възможност на всеки, който иска, да може да гласува. 

Партийните организации в някои области подходиха несериозно към обученията, които комисията организира. Това е доста притеснително и не съм убеден доколко социалистите там ще се справят, при условие, че не са запознати с технологията на избора.  

- Ясен ли е броят на членовете на БСП? Защо е важно той да се знае и защо това има значение за резултатите от избора?

- Това е темата, с която се спекулира най-много. Каквото и число да кажа, то не е толкова важно и ще обясня защо. Според правилата, приети от НС на БСП, избирателните списъци се съставят на базата на броя на социалистите към 31 декември 2019 година, подадени от съответните общински съвети. Само че в правилата за пряк избор, приети от НС, е записано, че общинските и районните съвети на БСП трябва да отчетат и заличат починалите, напусналите и отпадналите членове. Т.е. до 10 септември общинските комисии трябва да заличат тези лица в избирателните списъци и чак тогава ще стане ясен точният брой на членовете на партията. 

За да е редовен изборът на председател на БСП, в него трябва да са участвали 50% от социалистите. Подчертавам дебело, че ако по-малко излязат да гласуват, то изборът е нередовен и би следвало съгласно Устава на БСП, НС да насрочи нова дата за избор.

Разбирате, че в сегашната политическа обстановка, когато властта се търкаля на улицата и никой не я взима, ако БСП не произведе редовен избор, това ще се приеме от обществото като непригодност на партията да управлява държавата, след като не може да овладее собствените си структури. Затова е много важно всички социалисти да излязат да гласуват на 12 септември и да подкрепят кандидата, който най-много им допада и отговаря на техните виждания.

Обръщам внимание на това, че общинските и районните съвети на БСП са длъжни да информират всеки партиен член къде е неговата избирателна секция. Ако това не се е случило, нека социалистите сами те да проявят инициатива и да сторят това. 

- Кое е най-важното, което членовете на БСП, които са решили да участват в прекия вот за председател, трябва да знаят?

 - Много важно е да знаят, че могат да гласуват само в общините, където членуват и където са включени в избирателните списъци. За това е важно да проверят избирателната си секция.  Единственият шанс на тези, които в деня на вота се намират в друго населено място, е да се завърнат там, където членуват.

На изборите за председател на БСП, както и на националните, се гласува след представянето на  лична карта. Изборните секции ще са отворени от 7 до 19 часа. Обръщам внимание, че бюлетините за гласуване ще са както на национални избори и са защитени със специална полиграфическа защита. Те обаче ще са по-красиви, защото ще са цветни и с логото на БСП. На изборната листа ще са изписани имената на петимата кандидати за председател по азбучен ред и те ще са под номер от 1 до 5. Избирателят трябва да постави знак + или V пред името на своя избраник, да сгъне бюлетината и да я пусне в урната. 

- Как ЦКПИ ще гарантира честността на вота?

- В комисията ще има трикратно въвеждане на изборните резултати. Първо ще бъдат въведени данните, които всяка общинска и районна комисия за провеждане на избора ще ни изпрати по електронната поща. Втория път ще бъдат въведени данните от хартиените протоколи на комисиите и трети път ще въведем всички секционни протоколи, които ще получим. 

 Накрая данните от трите носители ще бъдат сравнени и, ако има несъответствия, ще бъде изяснено на какво се дължат те, така че да няма никакво съмнение за фалшификации. Припомням, че на национални избори се въвеждат двукратно всички протоколи, докато при нас ще трикратно.  

 Честността на избора ще бъде гарантирана от застъпниците, на които има право всеки кандидат за председател на БСП. Той има право да регистрира такива както в ЦКПИ, така също и във всяка общинска и районна избирателна комисия.  Застъпниците имат право да присъстват във всички секции. Те ще могат да съпровождат и подвижните избирателни кутии така, че да няма никакво съмнение върху крайния резултат.         

източник: "Дума", интервю на Юлия Кулинска

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни