Четвъртък, 30 Юни 2022

Сряда, 05 Октомври 2016 17:21

Правителството заселва имигрантите у нас

Това става ясно от постановление в Държавен вестник

 Правителството в лицето на министър Румяна Бъчварова продължава да отрича, че смята да разселва имигрантите на българска територия. На сайта на Народното събрание обаче всеки може да види в броя на Държавен вестник – официалният орган на българската власт, Постановление №208 от 12 август 2016 г., обнародвано седмица по-късно.

То е озаглавено сложно „за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила”. То има член единствен, че приема съответна Наредба. Тя пък гласи няколко много важни неща. Ето какви!

„Кметът на община подава заявление до Държавната агенция за бежанците за броя чужденци с предоставено убежище, с които може да сключи споразумение за интеграция”.

„Споразумението за интеграция съдържа мерки, като:

1.    Осигуряване на жилищно настаняване на лицата и техните семейства

2.    Записване в детска градина, държавно или общинско училище на деца

3.    Провеждане на обучение по български език

4.    Здравно осигуряване и обслужване (б.р.явно за сметка на данъкоплатците)

5.    Професионално ориентиране

6.    Включване в програми за заетост”

„Кметът на общината:

1.    Организира приемането и жилищното настаняване

2.    Предоставя материална или финансова помощ за чужденеца и неговото семейство...

5. Заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е сключено споразумение

7. Предоставя месечна помощ за деца”

„(1)Източници за финансиране са:

1.    Европейски фондове...

2.    Международни и чуждестранни финансови инструменти...

3.    Международни институции и организации

4.    Национално финансиране

(2) Мерките и дейностите за интеграция се финансират по фонд „Убежище...”. Средствата се предоставят целево от дирекция „Международни проекти” на МВР на базата на сключено споразумение с Националното сдружение на общините”.

Не се нуждае от коментар фактът, че от МС се опитаха да обвинят в лъжа Гинка Чавдарова и депутатите, които поставиха въпроса за трайното заселване на чужденци, за 80% от които се знае,  че не са никакви бежанци. 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни