Сряда, 06 Юли 2022

Петък, 11 Септември 2020 16:44

ЕК откри наказателна процедура срещу България заради забраната за реклама на адвокатите

Ако България не гарантира, че спазва правото на Европейския съюз, ЕК може да сезира съда в Люксембург и той да осъди държавата

 

Европейската комисия официално е уведомила България, че забраната за реклама на адвокатите нарушава правото на ЕС и е открила наказателна процедура, съобщи специализираният правен сайт lex.bg.

От Комисията са потвърдили пред изданието, че е изпратено официално уведомително писмо (letter of formal notice) за българското законодателство, което забранява рекламата от адвокати и други форми на търговски комуникации. В писмото се отбелязва, че това законодателно решение противоречи на правилата на ЕС за регулирани професии.

Брюксел отказва подробности заради поверителността на комуникацията с държавата на този етап от производството.

Официалното уведомително писмо е първата стъпка при започване на наказателна процедура срещу държава, която не спазва правото на Европейския съюз.

Проблемът произтича от Закона за адвокатурата (ЗА), който забранява на адвоката да рекламира дейността си и да използва “средства за привличане на клиенти, несъвместими с разпоредбите на този закон и с правилата на адвокатската етика”.

Законът позволява на адвоката само да уточнява в коя област на правото практикува, да посочва правните организации, в които членува, образованието и професионалния си опит, както и чуждите езици, които владее. Допуска се и да собствен сайт с професионална информация “доколкото тя не противоречи на разпоредбите на този закон и на правилата на Етичния кодекс на адвоката”.

Личното пряко рекламиране на професионалната дейност, извършено в нарушение на ЗА, е дисциплинарно нарушение и за него всеки адвокат е заплашен със санкция.

Етичният кодекс на адвоката (ЕКА) доразвива забраните. Като регламентира, че адвокатът не може да прави сравнение с колеги за качеството на работата, обема и успеха на практиката си, размера на възнаграждението сиКодексът забранява на адвокат да обещава постигането на конкретни резултати и да обявява имената на клиентите си. Той няма право и да предлага услугите си на бъдещ клиент лично, чрез посредник или по друг начин, освен когато има семейна, роднинска или предходна професионална връзка с лицето.

Конфликтът на тези разпоредби с правото на ЕС е отдавна известен на професионалната общност.

Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар задължава всички държави-членки “да премахват всички общи забрани на търговски съобщения на регулираните професии”. Именно такава има обаче в българския Закон за адвокатурата от приемането му през 2004 г.

Проблемът е поставян многократно от адвокатите, но досега е бил пренебрегван от законодателя.

Европейската комисия е открила процедурата през юли и скоро ще изтече обичайният двумесечен срок България да отговори на писмото ѝ.

“Ако Комисията не е удовлетворена от отговора, даден от държавата-членка, тя може да изпрати официално искане за спазване на правото на ЕС („мотивирано становище“- reasoned opinion), като призовава държавата-членка да информира Комисията за мерките, предприети за спазване с правилата в рамките на два месеца”, разясниха за lex.bg следващия етап в процедурата от Брюксел.

Ако България и тогава не гарантира, че спазва правото на Европейския съюз, ЕК може да сезира съда в Люксембург и той да осъди държавата. Ако тя откаже да изпълни решението, Еврокомисията може да изпрати предупреждение и на финала продължителното упорство да не следва европейските регулации може да доведе до налагането на тежки финансови санкции.

 

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни