Сряда, 30 Ноември 2022

Вторник, 18 Юли 2017 18:23

Политически връзки, натиск и конфликт на интереси минират делото „КЕВР“

Страх и омраза в "КЕВР"

На 24 април 2017 г. прокуратурата обяви, че започва разследване срещу членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за престъпления по служба. След достатъчно събрани доказателства на 28 юни т.г. бяха повдигнати обвинения срещу двамата бивши шефове на енергийния регулатор - Ангел Семерджиев и Светла Тодорова. И двамата са обвинени в това, че с действията или бездействието си са облагодетелствали частното дружество "Овергаз" на Сашо Дончев в ущърб на държавния и обществен интерес.

Светла Тодорова и Ангел Семерджиев на практика са обвинени в това, че с действие или бездействие са осигурили облаги на частното дружество "Овергаз" за сметка на държавата и потребителите. Снимка: Епицентър

Досъдебното производство срещу членове на енергийния регулаторен орган, образувано по сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров от 16 януари 2017 г., се води по четири направления.

Първото направление е разследване за бездействие на членове на КЕВР по жалба срещу "Булгаргаз", "Булгартрансгаз” и "Български енергиен холдинг" за злоупотреба с господстващо положение, довело до дело пред Европейската комисия.

Второто направление е разследване за липса на контрол на членове на КЕВР над това дали газоразпределителните дружества действително са направили заявените от тях и утвърдени от КЕВР инвестиции. Известно е, че реалните инвестиции в газоразпределителните мрежи имат пряко отношение върху цената на газа за крайните потребители.

Третата насока на досъдебното производство е свързана с вливанията на дружества в "Овергаз мрежи" АД през март 2015 г. Сделките се одобряват от КЕВР и затова прокуратурата разследва дали "действията на регулатора в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта".

Четвъртата линия на разследването е увеличението на цените на газа, водата и парното от 1 април 2017 г. Проверката е за това дали са извършени длъжностни престъпления и има ли действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.

В хода на разследването бяха събрани доказателства по първите две направления от досъдебното производство, сочещи наличие на престъпления по служба и на 28 юни т.г. специализираното звено “Антикорупция“ към Главна прокуратура привлече като обвиняеми бившите председатели на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (понастоящем КЕВР) Ангел Семерджиев и Светла Тодорова с обвинение в престъпления по служба – чл. 282 ал.2 от НК.

По първото направление е установено, че на 20 януари 2011 г. „Овергаз Инк“ АД е подало жалба до ДКЕВР срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до подземното газохранилище „Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок.

Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в периода 01.02.2011г. -30.03.2011г. Ангел Семерджиев не е изпълнил служебните си задължения и не е предприел действия във връзка с постъпилата жалба. Той е бил длъжен да внесе преписката за разглеждане в закрито заседание на Комисията, но не го е сторил. Освен това Семерджиев е нарушил служебните си задължения като не е осъществил контрол по спазване условията и реда за предоставяне на достъп до газопреносната мрежа от страна на „Булгартрансгаз“. Следствията са вредни последици, изразяващи се във финансови щети и дестабилизиране на функциите на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и Булгартрансгаз“ ЕАД, застрашаване на финансово-икономическата сигурност на енергийната система и заплаха за националната сигурност на страната.

Фактически Семержиев е обвинен, че с бездейстието си дава възможност „Овергаз“ на Сашо Дончев да подаде жалба в ЕК за това, че "Булгартрансгаз" му отказва достъп до преноса и съхранието, а "Булгаргаз" продава под себестойността. Вследствие на тази жалба през март 2015 г. ЕК изпраща писмо до енергийния холдинг, че нарушава антитръстовите правила, ограничавайки достъпа до газова инфраструктура. България реално е заплашена със санкция от 300 милиона евро. Отделно от това ЕК предложи българската газопреносна мрежа да се поеме за управление от независим трети оператор.

По второто направление е установено, че в периода 19.12.2014 г. до 01.04.2015 г. по инициатива на Светла Тодорова е отменено решение на ДКЕВР от 2014 г., с което са намалени цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените, по които да се продава газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа. С цел да набави облага за „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Запад“ АД, „Софиягаз“ ЕАД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз север“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Прима газ“ АД, „Каварна газ“ ООД, „Комекес“ АД, „Рила газ“ ЕАД, „Промишлено газоснабдяване“ ООД, „Камено-газ“ ЕООД, „Неврокоп газ“ АД, „Балкангаз 2000“ АД, „Добруджа газ“ АД, „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, „ЧТК“ АД, „Костинбродгаз“ ООД, „Свиленград-газ“ АД, „Правецгаз 1“ АД, „ТЕЦЕКО“ ЕООД, „Ситигаз България“ ЕАД, „Карлово Газ“ ООД, „Кнежа газ“ ООД, „Севлиевогаз – 2000“ АД, „Си Ен Джи Марица ООД, Светла Тодорова не е изпълнила служебните си задължения. Тодорова не е свикала заседание на Комисията и не е предприела действия по откриване производство за изменение на цените за разпределение на природен газ и цените за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Поради това на Светла Тодорова е предявено обвинение за престъпление по чл. 282 ал.2 от НК.

С други думи, Светла Тодорова - мотивирано или не, се е държала като подставено лице на шефа на „Овергаз“ Сашо Дончев и е злоупотребявала с длъжностното си положение начело на ДКЕВР в полза на частното дружество.

Светла Тодорова и Ангел Семерджиев са с мерки за неотклонение „Подписка“.

За съжаление съществуват опасения че Прокуратурата ще бъде препъната в своите, макар и закъснели, но наложителни действия. Косвено потвърждение за тези опасения се съдържат в скандала, добил известност като „ЦУМ гейт“. Става дума за срещата на шефа на „Овергаз“ Сашо Дончев със Сотир Цацаров в ЦУМ, организирана с посредничеството на бизнесмена и член на Националния съвет на БСП Георги Гергов.

На тази среща, както се разбра, шефът на „Овергаз“ дошъл подготвен – носел три листа, които всъщност са прокурските постановления срещу длъжностни лица в КЕВР, които, по нареждане на газовика, са внесли лобисткото предложение за вдигане на цената на газа с 30%. Предложение, което изцяло облагодетелства частното дружество. На тайната среща в ЦУМ шефът на "Овергаз" е поискал от Обвинител №1 проверките да бъдат прекратени. Самият Цацаров призна, че е бил дълбоко възмутен от исканата му „услуга“ и категорично отхвърлил възможността за каквато и да е негова интервенция. Случаят „ЦУМ гейт“ освети задкулисния натиск на един частен бизнесмен върху държавното обвинение с цел избягване на правосъдието. Реакцията на Сашо Дончев, който реши да играе „ва банк“ и да се саморазобличи, завличайки със себе си и останалите участници в срещата, само доказва, че прокурорският чадър над него не се е отворил. Но няма гаранции, че опитите за натиск няма да продължат.

Някои познанства и приятелства на Светла Тодорова също говорят за възможно политическо покровителство над нея и предизвикват основателни съмнения за справедливия изход на процеса.

Тодорова е близка с Камен Петков (бивш депутат през 2009 г. от Атака), с когото последователно са собственици на Илюминейшън консулт“ ЕООД и най-вече с покойния му баща Марин Петков - дългогодишен служител на 4-ти отдел на Първо главно управление на ДС (ПГУ-ДС).

Обвиняемата е дружка и с настоящия министър на външните работи Екатерина Захариева. През май 2013 г., когато Захариева бе назначена за вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройство в служебното правителство на Марин Райков, Светла Тодорова бе съветник в политическия й кабинет. (Подробности за връзките на Светла Тодорова с бивши и настоящи „величия” могат да бъдат прочетени в материала http://glasove.com/categories/komentari/news/zadkulisieto-svetla-todorova-ili-drugite-prichini-tokyt-da-poskypne.)

Напоследък се появиха и други косвени признаци, че отговорни фактори се опитват да заметат или най-малкото да неглижират, омаловажават и укриват факти около обвиненията на Светла Тодорова и Ангел Семерджиев. Тези дни на сайта на КЕВР в рубриката „протоколи от закрити заседания” (http://dker.bg/docsbg.php?d=100&subD=121) бяха публикувани два протокола от закритите заседания на КЕВР, на които бяха гласувани решенията за увеличение на цената на природния газ и цената на електрическата енергия (№134/28.06.2017 - http://dker.bg/files/DOWNLOAD/prot-zz-134-28jun2017.pdf и протокол №136/01.07.2017 - http://dker.bg/files/DOWNLOAD/prot-zz-136-01jul2017.pdf).

От протоколите се вижда, че обвинената Светла Тодорова не участва и в двете заседания. И правилно, защото всяко решение на КЕВР, взето с нейно участие, може да бъде атакувано с мотив, че повдигнатото й обвинение компрометира нейния независим и безпристрастен глас.

Притеснителен обаче е начинът, по който председателят Иван Иванов съобщава причините за отсъствието й от заседанието на 28 юни 2017 г. :

„Иван Иванов: Благодаря Ви, че се отзовахте на днешното закрито заседание на КЕВР, в специализиран състав „Енергетика“. Присъстват петима от седемте членове на специализирания състав. Г-н Александър Йорданов има здравословен проблем. Г-жа Светла Тодорова преди около час ми съобщи, че има неотложен ангажимент, поради което не може да присъства. В разговора тя не изрази възражение спрямо това, което е предмет на нашето обсъждане днес.”

На следващото заседание - на 1 юли 2017 г., както и на всички последвали открити заседания досега, Иван Иванов дори не си прави труда да обясни отсъствието на Тодорова.

Още по-голямо притеснение буди, обаче, участието на Елена Маринова - директор на дирекция „Правна”, във всички заповеди за назначаване на работни групи, доклади на работни групи, закрити и открити заседания на КЕВР. Елена Маринова е съпруга на Ангел Семерджиев, бивш председател на ДКЕВР, обвинен заедно със Светла Тодорова в престъпление по служба. С участието си Елена Маринова е в очевиден конфликт на интереси тъй като е налице вероятност да укрие или заличи евентуални улики и доказателства срущу своя съпруг.

Но най-притеснителен за всички е въпросът: Ще стигне ли политическият кураж на прокуратурата за доведе докрай започнатите от нея обвинения?

Източник: glasove.com

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни