Сряда, 30 Ноември 2022

Понеделник, 18 Септември 2017 16:44

Нико Тупарев, Иван и Андрей, и Министерство на спорта забъркани в афера с изкуствено усвояване на средства

Парите са взети, а сайтовете не работят, разкрира разследване на „Дневник“

Може ли листовка, рекламираща неработещ сайт, да е от полза в предпазването на младите от агресията и различните зависимости? А дейности, финансирани с 2 млн. лева от държавата, които следва да се реализират в летния период, да достигнат до повече от 150 хиляди млади хора, по-голямата част от които в този период са във ваканция?

Миналата седмица читател на "Дневник" сигнализира, че е получил рекламни брошури за две нови уеб платформи - tireshavash.com и stopagresia.com, финансирани от Министерството на младежта и спорта (ММС) по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта.

Общото между двата сайта е, че не функционират и че са по проекти, спечелени от регистрирани в София сдружения с нестопанска цел, в които участва телевизионният водещ и продуцент Андрей Арнаудов. Те са финансирани с общо около 120 хиляди лева.

Държавата отпуска средства, за да предпазва младите от зависимостите. Спечелилите организации и сдружения трябва да следват зададените изисквания и срокове, за да оправдаят получените пари. Най-важният въпрос е какво се случва, когато се тегли чертата - каква е ползата за младите и има ли изобщо такава или всичко е проформа? И най-вече как ще се измерват резултатите.

От тази година парите от

© LAP.bg

От тази година парите от

Програмата се осъществява в три направления - "Информирай младите" (с тема 1. "Информирай младите за агресията" и тема 2. "Информирай младите за различни форми на зависимост"), "Мотивирай младите" и "Активизирай младите".

По първото направление са одобрени пет проекта на обща стойност 499 409.16 лева, а по второто - три проекта за общо 76 608.52 лева. Прогнозният бюджет на двете беше съответно 300 000 и 200 000 лева. По третото направление са одобрени 56 проекта за общо 1.42 млн. лева.

Проектите са одобрени на 7 август, а срокът за реализирането им е до три месеца, но не по-късно от 15 октомври. Отчитането на финансираните проекти трябва да се извърши най-късно до 31 октомври.

По-малко от месец преди крайния срок е видно, че повечето се изпълняват абсолютно формално. А някои изобщо не се изпълняват (освен ако раздаването на флайъри за нефункциониращи сайтове не се отчете като превенция на агресията и зависимостите сред младите).

Рекламирани, но неработещи сайтове

На първия сайт - tireshavash.com, фигурира единствено банер и текст: "Очаквайте скоро". Този сайт е "създаден" по проекта "IRONMEN vs GENTLEMEN, какво решаваш?" (39 529 лева) на "Гражданско сдружение Право на избор". Справка в портала за неправителствени организации ngobg.info показва, че членове на управителния съвет са Арнаудов, Добромир Доброславов и председателят на СЕМ София Владимирова.

Според данните от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в управителния съвет са били телевизионният продуцент Нико Тупарев и неговият близък партньор Александър Тошев. Техният мандат е изтекъл на 15 март 2015 г. (след тази дата липсва информация).

Как лица от екрана "борят" зависимостите сред младите с държавни пари от хазарта

© Читател на

Тошев притежава 50% от дяловия капитал на "Междинна станция ТВ" ООД, където е партньор с Арнаудов и Иван Христов (по-познати като Иван и Андрей). Също така е съдружник с Тупарев, Арнаудов и Христов в още доста фирми, сред които "Джей Бизнес Груп", "24/7 Ивент Къмпани", "Бързото кебапче" и др. Той е и партньор и мениджър в "Чучков брадърс студио".

Тошев има участие в повече от 50 фирми, като в по-голямата част е съдружник с Тупарев. Двамата имат и активен бизнес по Черноморието. Те са съдружници във фирми, получили на концесия терени край Лозенец, Арапя и Царево, откакто през 2011 г. кмет на община Царево стана Георги Лапчев от ГЕРБ. Една от тях - "Флат партнерс", която през 2012 г. спечели търга за плаж "Мечата дупка", в момента е в ликвидация.

В годишния финансов отчет на "Гражданско сдружение Право на избор" за 2016 г. Тошев е посочен като съставител и ръководител. Адресът на организацията е ул. "Янтра 12". На същия адрес е регистрирана фирма "Сънрайс партнерс", в която съдружници са Тупарев, Тошев и кулинарният водещ Петър "Ути" Бъчваров.

Бъчваров е един от членовете на управителния съвет на сдружение "Огън и Море", което стои зад втория сайт - tireshavash.com. Другите са Арнаудов и бившият ректор на Националната художествена академия Божидар Йонов. Йонов е съдружник с Александър Тошев във фирмата "АУТОФИТ", която според описанието в Търговския регистър се занимава с "услуги в сферата на транспорта, сервизна дейност, технически прегледи, ремонтни дейности, транспортни услуги, спедиция, търговия, услуги и всякакви дейности, разрешени от закона."

Как лица от екрана "борят" зависимостите сред младите с държавни пари от хазарта

© Читател на

Сайтът stopagresia.com към момента изобщо не съществува. Липсва и каквато и да било друга активност по проекта "Агресията на е решение!", за който сдружение "Огън и Море" е спечелило финансиране на стойност 78 662.96 лева.

Единственото, което изобщо може да бъде открито по този проект (освен раздадените флайъри), е страница във фейсбук. В нея няма нито една публикации. Фигурират единствено снимки на профил и корица и линк към несъществуващия сайт.

Абсолютно същата е ситуацията с проекта "IRONMEN vs GENTLEMEN", на чиято фейсбук страница има една публикация от 16 август, която гласи "Очаквайте скоро".

Каква е целта на програмата

Лицата, извършващи хазартна дейност, са задължени по Закона за хазарта да предоставят средства за социално отговорно поведение - 50 хил. лева на година за организаторите на онлайн залагания, 100 хил. лева за организаторите на игри в игрално казино и 5000 лева за всички останали организатори на хазартни игри.

С промени в закона от януари 2017 г. средствата се управляват от Министерството на младежта и спорта (ММС). Бюджетът по програмата за тази година е 2 милиона лева.

В сайта на спортното министерство е посочено, че "с изпълнението на програмата се цели изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни видове зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват младите хора".

"Програмата е насочена изцяло в полза на младите хора (15 - 29 години) чрез насърчаване на неформално обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословният начин на живот, спорта и за предотвратяване на противообществени прояви на младите хора и рисковото им поведение", се казва още в представянето на програмата, утвърдена от служебния министър Даниела Дашева.

Задължителни дейности и срок за изпълнение

Първото направление - "Информирай младите", включва сред задължителните дейности изработване на информационни анимирани клипове и "осъществяване на едномесечна национална кампания с публикуване на изработени клипове и банери в информационни и специализирани сайтове с преобладаващо младежка аудитория (15-29 години), социални мрежи и други".

При "Мотивирай младите" спечелилите проектите трябва да разработят и разпространят интерактивни и/или видео уроци по теми, изпълняващи основния приоритет на направлението.

В третото направление - "Активизирай младите", се изисква подготовка, организиране и провеждане на инициативи за разпознаване на видовете зависимости и изграждане на трайни умения за справяне с рискови ситуации и насърчаване на здравословния начин на живот, практикуването на спорт и трайна мотивация за физическа активност.

По-голямата част от проектите са спечелени от спортни клубове, чиято основна дейност към момента се изразява в организирането на различни турнири и спортни демонстрации - по тенис, шахмат, футбол, баскетбол, снукър, плажни спортове и т.н.

Има ли резултати

В посочените в програмата очаквани резултати липсва конкретност. Не е ясно и как точно ще бъдат отчетени тези резултати, с изключение на очакваните "разпространени минимум 50 анимирани и/или интерактивни образователни инструмента".

Обявени са още три очаквани резултата. Единият е повишена информираност на младите хора за разпознаване на зависимости и рисково поведение, водещо до агресия, и изграждане на умения за справяне с тях, като целта е достигнати минимум 150 хиляди млади хора.

Вторият е минимум 5000 млади хора да придобият "умения за разпознаване на рисковите фактори, водещи до агресия и различни видове зависимости и за справяне в рискови ситуации при натиск от обкръжаващата ги среда".

Третият е минимум 10 000 млади хора да придобият "базови умения за практикуване на вид спорт и мотивация за водене на здравословен и физически активен начин на живот".

Кой контролира, наблюдава и оценява

В програмата е посочено, че координацията и контролът се осъществяват от Министерството на младежта и спорта, а наблюдението на изпълнението на дейностите - от служителите в дирекция "Политика за младежта".

Изпълнението на плащанията е възложена на директора на дирекция "Финанси" в ММС Силвана Перозова, а отговорник за контрола по изпълнението на заповедта за финансиране е главният секретар на министерството Асен Марков.

Преди година Марков, който беше заместник-министър на спорта при предишния мандат на Кралев, беше обвинен, че е прикривал нередностите в Българската федерация по шахмат (БФШ), ръководена от Силвио Данаилов.

По данни от министерството шахматната федерация дължи 2.1 милиона лева държавни пари. Средствата са отпуснати в периода 2011 – 2014 г. за плащане на такси за провеждане на първенства и турнири към Европейския шахматен съюз (ЕШС). Последната проверка на ММС е показала, че проведените състезания не са били част от календара на ЕШС.

Между 40% и 80% от средствата по направление "Информирай младите" и между 50% и 80% от средствата по другите две направления са отпуснати авансово. Останалата част от финансирането на отделните проекти трябва да бъде усвоена до 60 работни дни след представянето на финалния отчет и одобряването му от министерството.

ММС има право да прекрати едностранно договор, ако бенефициентът не изпълнява задълженията си, не представи окончателен отчет, представи неверни документи или се установи, че средствата се изразходват нецелесъобразно.

В случай на прекратяване на договора сдружението, спечелило съответния проект, се задължава да върне получените до момента средства заедно със законоустановената лихва, считано от датата на превеждането по банков път.

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни