Сряда, 30 Ноември 2022

Неделя, 29 Октомври 2017 23:20

Здравният министър дал поръчки за 1,6 млн. лв. на зет си

Военната прокуратура отказва да образува досъдебно производство във връзка с констатациите от одита във ВМА

Фирми, които са близки до министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, са получили обществени поръчки за 1,6 млн. лева от Военномедицинска академия (ВМА) в нарушение на правилата, показа разследване на бТВ.

Поръчките за материали за нуждите на ортопедията са спечелени от дружества, които са на семейството на мъжа, с когото живее дъщерята на Николай Петров Руслана. Двамата имат и общо дете. Така на практика директорът на ВМА е подписал поръчките със зет си.

Ето разследването на БТВ :

Преди дни министерството на здравеопазването публикува на сайта си одит, извършен във Военномедицинска академия. Проверката обхваща почти целия период, в който настоящият министър на здравеопазването, Николай Петров е началник на лечебното заведение. Докладът е изготвен от министерството на отбраната, под чиято шапка се намира ВМА. Проверката приключва през март тази година, когато генерал Петров все още не е министър на здравеопазването.

„В резултат на неефективно осъществен контрол са допуснати слабости и нарушения по процеса на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществени поръчки”, пишат в резюмето на доклада си одиторите от Министерството на отбраната.

Една от обществените поръчки, на които те обръщат специално внимание, е за периодична доставка на остеосинтезни средства за ортопедия и травматология, системи за протезиране, артроскопски консумативи. С други думи - импланти за ортопедия и травматология на стойност от близо милион и двеста хиляди лева с ДДС (1 177 731 лв.).

Семейни поръчки

Снимка: btvnovinite.bg

В края на юни 2014 г. ВМА обявява обществената поръчка, по-малко от месец, след като Николай Петров е назначен за началник на Военна болница. Конкурсът за 4 от обособените позиции е спечелен от гражданско дружество, под формата на консорциум, "Ортопедие-Инвекс", което е създадено с цел да участва в конкретната обществената поръчка.

„За водещ партньор на дружеството е определено "Ортопедие - БГ" ЕООД, като всички административни, включително счетоводни и финансови дейности се извършват от водещия партньор", пишат одиторите.  

Договорът между ВМА и консорциум "Ортопедие-Инвекс" е подписан на 13 януари 2015 г. Проверката на министерството на отбраната установява обаче, че в сключеното споразумение липсва БУЛСТАТ или ЕИК на изпълнителя. Нашата справка в регистъра на Агенцията по обществени поръчки също потвърждава, че въпросният договор е единственият по тази поръчка, в който не е поместен ЕИК или БУЛСТАТ. Нещо повече, „Ортопедие-Инвекс” изобщо не е регистрирано по БУЛСТАТ дружество за конкретната обществена поръчка. А това е нарушение на закона, категорични са одиторите.

Семейни поръчки

Снимка: btvnovinite.bg

„Възложителят (ВМА) е допуснал нарушение на Правилника за прилагане на ЗОП, което създава условия за нарушение, респективно заобикаляне от страна на изпълнителя на данъчното законодателство.”

ДДС-то на 1 177 731 лева, колкото е крайната стойност на поръчката, възлиза на 196 288 лева. В доклада се посочва, че ВМА е нареждала дължимата по договора суми по сметка на "Ортопедие – БГ."

Според адвокат Пламена Маркова, Военна болница е нарушила закона, подписвайки договор с дружество, което няма регистрация по ДДС. "Не следва да сключва договора, докато не се представят тези необходими документи. Нормата е императивна и следва да се сключи договорът само при положение, че вече има данъчна регистрация”, коментира тя.

В този договор няма отбелязана данъчна регистрация, дори няма и качеството на представляване какво е.

Значи, отбелязано е "Ортопедие-Инвекс", но няма никакви данни за БУЛСТАТ и ЕИК и не може да бъде определено това дружество реално съществува ли или не съществува. За мен това дружество не може да бъде разпознато като създадено по законов ред, защото по никакъв начин, освен седалището, ние не можем да се ориентираме, че има някакво дружество”, отбелязва Маркова.

Действащият към онзи момент правилник за прилагане на закона също е категоричен по този казус. „Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение”, се посочва в Правилника за прилагане е на ЗОП.

Д-р Георги Тодоров, който е част от контролната комисия към Българския лекарски съюз се съмнява, че подписване на договор с изпълнител без данъчна регистрация е несъзнателен пропуск. "Едва ли здравната каса ще ми сключи договор на мен без да съм им дал моята регистрация по Търговския закон, респективно ЕИК”, посочва той.

За мен като данъкоплатец е проблем, по простата причина, че не знам на кого плаща някой, който ползва нашите пари. Това ми е проблемът на мен. Защото не е ясно как парите на данъкоплатците в дадения случай са разходвани, категоричен е той.

Въпреки изричното изискване по закон, договорът с дружеството, което не е регистрирано по БУЛСТАТ все пак е подписан от Николай Петров. Тогава шеф на ВМА, днес здравен министър. Поискахме интервю с Генерал Петров, за да чуем неговите мотиви и неговият прочит на резултатите от одита. Здравният министър обаче отклони поканата ни за интервю с мотива, че програмата му е много натоварена и предпочете да отговори писмено на всичките ни въпроси, а започнахме от този: Защо е сключен договор с дружество, което няма регистрация по БУЛСТАТ и какви са били мотивите му да не приложи разпоредбите на закона?

„Единственият критерий за избор на изпълнител по тази обществена поръчка е "най-ниска цена". Служители на ВМА съгласуват законосъобразността на всеки договор, след проведена обществена поръчка. Същите служители следят дали са представени необходимите документи за сключването на даден договор. Договорът се подписва от възложителя едва, след като е удостоверено, че същият е съобразен с разпоредбите на закона”, пише здравният министър.

„За мен е много озадачаващо защо не е изискан такъв документ към "Ортопедие-Инвекс", които са гражданско дружество”, посочва адвокат Маркова.

Можем само да гадаем какви са били мотивите на Николай Петров да подпише договор за близо 1,2 млн. лв. с дружество без регистрация. Фактите около водещата фирма в това сдружение обаче са твърде любопитни. От страна на изпълнителя, договорът подписва Явор Цонев, който е син на собственика на фирма "Ортопедие-БГ", посочва одитният доклад.

"Свидетелство за съдимост издадено на Явор Недков Цонев, установява, че майка на Цонев е Павлинка Нецова, която е едноличен собственик на "Ортопедие-БГ ЕООД".

"Ортопедие-БГ" и дружеството "Ортопедие-Инвекс" са посочили един и същ адрес за контакт. Нещо повече, на адреса, на който се помещава "Ортопедие-БГ" е регистрирана и фирма на дъщерята на здравния министър Николай Петров.

Руслана Петрова е била едноличен собственик на капитала на “РП ПР Консултинг” до август 2014 г.

Попитахме министъра дали е случайност фактът, че адресът на "Ортопедие - БГ" съвпада с този на дружество, чиито собственик до 2014-та е дъщеря му – Руслана Николаева Петрова. Здравният министър не отговаря на въпроса, вместо това ни пише: “Седалището и регистрацията на търговските дружества не са от компетентността на възложителя на обществени поръчки!”

Дъщерята на Николай Петров е на висока позиция в здравното министерство преди баща й да го оглави. Руслана Петрова е шеф на политическия кабинет на Петър Москов, когато през 2015-та поръчката за близо 1,2 млн. лв. поема към дружество, чийто адрес съвпада с този на фирмата, която тя управлява преди да започне работа в министерството на здравеопазването.

Защо обаче фирмата управлявана от Руслана Петрова е на същия адрес с тази, представлявана от Явор Цонев, който подписва договора за 1,2 млн. лв. с баща й като началник на ВМА?

Посещаваме седалището, на което двете дружества са регистрирани. Търсим представител на "Ортопедие-БГ". “Нищо не мога да ви кажа. Нищо повече не мога да ви кажа, съжалявам. Това е адресът, но просто не мога да ви кажа нищо", казва ни учтива дама, която отваря вратата.

Тоест тук не се помещава фирма "Ортопедие-БГ"?

- Да.

Сигурна ли сте?

- Да.

А коя фирма е тук?

-Всичко хубаво, приключва разговорът дамата, тръшвайки вратата.    

Правим опит да се свържем с Явор Цонев по телефона. Номерът вадим от сайта на компанията в интернет.

Добър ден, фирма "Ортопедие БГ" ли е?, питаме

- Не.

Този номер е публикуван на техния сайт.

- Някаква грешка е, следвам затваряне на телефона.

Същият телефонен номер обаче е публикуван и на сайта на Агенцията по обществени поръчки, където е поместена информация за фирма Ортопедие. Звъним отново.

Явор Цонев търся.

- Имате грешка. Извинявайте много, но този телефон е посочен в страницата на Агенцията по обществени поръчки като телефон за връзка с фирма "Ортопедие".

Последва ново затваряне на телефона.

Явор Цонев, който подписва договора за близо 1,2 млн. лв. с ВМА, има връзка с дъщерята на Николай Петров - Руслана. Това става ясно от кратка справка в социалните мрежи. Нещо повече, въвеждайки номера, с който се свързахме и е посочен за контакт с фирма "Ортопедие", в една от популярните системи за комуникация, отново се появява обща снимка на Явор и дъщерята на здравния министър. Оказва се, че и Руслана Петрова не крие връзката си с Явор Цонев. Профилът й в една от социалните мрежи, изобилства с техни общи фотографии. От тях става ясно, че имат и дете.

„Считаме, че в конкретния случай са налице индикатори за "свързани лица" и евентуално "наличие на конфликт на интереси", които следва да бъдат проверени от компетентните, да ги установят, органи”, гласи една от констатациите в доклада на одиторите.

Попитахме министъра, по силата на случайността ли Явор Цонев, подписал договора между ВМА и "Ортопедие – Инвекс", е в близки отношения с дъщеря му Руслана Петрова и дори съжителства с нея на семейни начала?

Николай Петров ни отговаря лаконично: “Няма нищо незаконно!”

Докато здравният министър е начело на ВМА, "Ортопедие-БГ" печели друга обществена поръчка. През февруари 2017-та, дружеството е класирано на първо място за доставка на медицински изделия на стойност близо 430 хиляди лева с ДДС (429,300 лв.).

“Процедурата отново е проведена по критерий "най-ниска цена", мотивира решението си Николай Петров.

Всъщност справката ни в агенцията по обществени поръчки показва, че единствените две поръчки печелени от "Ортопедие" са били само във Военна болница и само по времето на Николай Петров.

„Прилича ми на много добре изградена схемичка, с надеждата да не ни хванат, но май сте ги хванали. Какво да ви кажа. Т.нар. шуробаджанащина в друг аспект много отдавна е забелязана и се нарича непотизъм - създаването на кръгчета от близки хора, независимо, че не са ви роднини, това е непотизъм. Много добре изразен в нашето общество днес”, възмущава се д-р Тодоров.

Става ясно, че докато е бил началник на Военна болница, здравният министър е дал обществени поръчки за над 1,6 млн. лв. на дружества, представлявани от Явор Цонев. Мъжът, който има дете и връзка с дъщерята на Николай Петров - Руслана.

Одитният доклад е изготвен по времето на служебния кабинет на Огнян Герджиков. Тогава военен министър е Стефан Янев. Днес той е секретар по сигурност и отбрана на държавния глава. От "Дондуков 2" ни отказаха интервю със Стефан Янев.  

"Като служебен министър на отбраната Стефан Янев е внесъл доклада от всички проверки в Прокуратурата и в Агенцията за държавен финансов контрол, които следва да се произнесат по направените в този доклад заключения в рамките на тяхната компетентност", ни пишат от президентството.

Четвърти май.

Кабинетът "Борисов" 3 полага клетва. Министър на здравеопазването е Николай Петров. Месец, след като оглавява ведомството, на 7-ми юни, военната прокуратура отказва да образува досъдебно производство във връзка с констатациите от одита във ВМА.

„ОТКАЗВАМ да образувам досъдебно производство, на основание чл.24, ал.1, т.1, пр.2 от НПК, тъй като деянието не съставлява престъпление от общ характер”, постановява военната прокуратура.

Три месеца преди това решение на прокуратурата, министър Петров, в качеството си на шеф на ВМА, пише своята становище до одиторите. Прави впечатление, че писмото на Петров от март и постановлението на държавното обвинение от юни, в частта им за обществената поръчка, на стойност 1,2 млн. лв. съдържанието на текста е идентично, съвпадат дори препинателните знаци и съкращенията на някои думи.

Преди дни в ефира на bTV здравният министър беше категоричен, че никога не е работил с близки негови хора. "Аз никога не съм работил с близки и никога няма да го направя", категоричен е министър Петров на 07 октомври в предаването “Тази събота”.

На въпроса ни лъжа ли беше това министър Петров или забравихте цитираните по-горе факти, Николай Петров отново ни отговаря лаконично: „В професионалната си дейност спазвам стриктно закона!”

“Очаквам отговори, той не може да мълчи, защото, ако аз му обуя обувките и седна на неговото място, ще трябва да отговарям”, отправя призив към министъра членът на контролната комисия към БЛС, д-р Тодоров.

При подготвянето на това разследване изпратихме писмо и до Министерския съвет. Попитахме дали премиерът е запознат с констатациите на одитния доклад и дали са искани обяснения от министър Петров. Получихме отговор, според който от институцията са се запознали с доклада и обясненията на министъра, след като са били публикувани на страницата на Министерството на здравеопазването на 20 октомври.

В отговора има и личен коментар от премиера Борисов, който гласи следното: „Моралът е въпрос на личен избор. Аз съм ощетявал семейството си, именно защото съм убеден, че заемането на висша държавна длъжност означава приоритет на държавния, на обществения интерес. От това са засегнати най-близките ми хора”, отбелязва премиерът.

Военномедицинска академия е една от най-големите и авторитетни болници в страната. През нея минават десетки хиляди пациенти годишно

Годишният й бюджет надхвърля 130 млн. лева и се формира основно от МО и НЗОК. ВМА е единствената институция, сертифицирана по стандартите на НАТО.

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни