Четвъртък, 08 Юни 2023

Понеделник, 22 Януари 2018 15:00

Семейство печели 75 млн. лв. по поръчка на почти всички институции

Фирми и кооперации подконтролни на едни и същи лица, свързани по роднинска линия системно печелят държавни търгове. Никъде обаче не се посочва такава свързаност и конфликт на интереси. Това посочва разследване на Биволъ. Поръчители са почти всички институции в държавата, които предоставят на служителите си униформи или специално работно облекло.
Общият обем на поръчките за последните 10 години възлиза на близо 75 милиона лв. Данните в сайта на Агенцията за обществени поръчки, обаче стават публични след едва след 2007г., което означава, че сумата усвоената може да надмине 75 милиона лв.
Основна фирма, която печели поръчките „Здравоход“ и „Ралица”, а главна фигура във веригата е Гроздан Стоянов. През 2010 г. той е бил подсъдим по дело за кражбата на 12 милиона от ДДС чрез контрабанден внос, оправдан от Хасковския окръжен съд.
Роднинската връзка продължава с майката на Гроздан - Невяна Стоянова (родена 1931 г.), баща му Стоян (роден през 1922 г. и починал през 2017 г.) съпругата му Павлина и дъщеря му Нели, синът му Стоян, сестра му Маргарита, тъщата, която също се казва Маргарита и шуреят Станислав.
Според Търговския регистър всички те са членкооператори и заедно имат повече от 50% от гласовете в Общите събрания на три трудови кооперации на инвалиди ТПКИ „Здравоход“ (Габрово), ТПКИ „Недялко Царев“ (Ямбол) и КОИ „Ралица“ (Стара Загора. Членовете на семейството притежават и десетки фирми със същата дейност – производство и продажба на обувки и дрехи.
С времето фирмите подконтролни на сем. Стоянови заема монополни позиции в бранша. От производители на обувки за отделните ведомства те разширяват дейността си и се заемат с доставката на специализирани облекла.
Кооперациите на Стоянови вече са привличали вниманието на медиите, но свързаността им по роднинска линия излиза едва сега.
Законът за общите условия за обществените поръчки е изрично посочва, че „едно физическоили юридическо лице може да участва само в едно обединение.“, а „свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура“. В документацията за търговете изрично трябва да се декларира информация за конфликт на интереси. Въпреки това едни и същи кооперации и фирми със свързани по родство лица, от повече от 10 години се явяват групово на търговете и ги печелят с висока успеваемост.
От гледна точка на Закона има нарушение чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства в процедурата на обществената поръчка. Това трябва да е предмет на отделен интерес от страна на прокуратурата, която следва да провери евентуални съмнения за корупция и комисионни.

Свързани статии (по етикет)

Оставете коментар

Конзола за дебъг на Joomla!

Сесия

Информация за профила

Използвана памет

Заявки към базата данни